اخبار

در قالب پروژه ی Core, امکان درخواست کمک مالی برای پروژه هایی که با اهداف پروژه core همخوانی دارند وجود دارد. این کمکهای مالی توسط صندوق کمکهای مالی...

بیشتر

از ژانویه تا مارس 2018 برنامه‏ های اطلاعاتی رایگان متعددی توسط Abteilung Integration und Diversität [ اداره ادغام جامعه و تنوع نژادی ] (MA 17) ارائه...

بیشتر

به موازات سامان یافتن وضعیت اقامت پناهندگان در اتریش(شهر وین) با ارائه اطلاعات در زمینه‏ های مختلف به آنها کمک می‏کند. برنامه‏ های اطلاعاتی و کارگاه‏...

بیشتر

برای شرکت در پروژه‏ های مختلف خیاطی، کارگاه‏ های آموزشی تئاتر، دوره‏ های نقاشی، مکالمه زبان آلمانی، یا بحث‏های میز گرد برای زنان پناهنده: در مرکزCOREد...

بیشتر