Skip navigation

زندگی در کنار هم

وین یک شهر بزرگ بین المللی است که با سبک‏های مختلف زندگی، اعتقادات و دیدگاه های متفاوت شناخته می‏شود. زنان و مردان جوان و سالخورده، افراد با گرایش‏های جنسی متفاوت، افرادی که در اینجا به دنیا آمده‏اند و کسانی که به این شهر مهاجرت کرده‏اند، افراد دچار معلولیت و افراد بدون معلولیت همه در کنار هم زندگی می‏کنند.

در شهر وین، برای همزیستی و برای برخورداری از رفتار شایسته، منصفانه و احترام آمیز قوانینی ایجاد شده است. این قوانین در سندی تحت عنوان "منشور وین" خلاصه و جمع‏آوری شده است. زندگی در کنار هم با تفاوت های موجود بر اساس سیستم قانون اتریش پایه ریزی شده است. ارکان اولیه لازم‏الاجرای قانون بین المللی و قانون اساسی فدرال اتریش در سند پایه "منشور وین" گردآوری و خلاصه شده است. این ارکان عبارتند از: دموکراسی و اصل حاکمیت قانون، حقوق انسانی و بنیادی، به خصوص حقوق زنان و کودکان. این ارکان اصول اولیه ایجاد سند "منشور وین" بودند. این ارکان نباید و نمی‏توانند توسط هیچکس نقض شوند.

 

اتریش یک دموکراسی بر پایه قانون اساسی است – این به چه معنا است؟

اتریش یک جمهوری دموکراتیک است که در آن قانون توسط مردم تعیین شده است. دموکراسی یعنی اینکه مردم و نمایندگان منتخب آنها تصمیم ‏گیری می نمایند که کدام سیاست به کار گرفته شود و کدام قوانین اعمال شوند. همه مردم باید از این قوانین تبعیت کنند، زیرا همه شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند. مردم در هنگام حضور در مراکز پلیس، دادگاه‏ ها و در برابر مقامات نباید به دلخواه خود نظراتشان را تحمیل کنند بلکه فقط بر اساس قوانین اقدام می‏نمایند.

در یک کشور دموکراتیک بر پایه قانون اساسی، شهروندان از تحمیل کردن خود به دیگران خودداری می‏کنند و تنفیذ حقوق و اختیارات خود را از طریق مقامات و دادگاه‏ ها میسر می‏سازند. این انحصار قدرت که در اختیار دولت قرار دارد از آزادی و حقوق همه افراد محافظت می‏کند : افراد یا گروه‌ها نباید منافع شخصی خود را در برابر دیگران به زور اعمال کنند. در فضای دموکراسی، قانون حاکم است نه رقابت نابرابر یا منفعت شخصی.

در فضای دموکراسی، اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند- اما حقوق اقلیت‌ها و حقوق پایه نمی‌توانند توسط این اکثریت به چالش کشیده شوند. یک کشور دموکراتیک از حقوق همه شهروندان خود محافظت می‏کند. هم‏زیستی مردم خودمختار و آزاد در کنار یکدیگر پایه و اساس یک سیستم دموکراتیک است.

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد "همه انسان‏ها آزاد به دنیا می‏آیند و شأن و حقوق آنها برابر است". بدون در نظر گرفتن این عقیده بنیادی درخصوص مقام و ارزش انسان‏ها، صرفنظر از سن، جنسیت، رنگ پوست، زبان، مذهب، نظرات سیاسی یا غیرسیاسی، کشور مبداء یا ثروت، دسترسی به دموکراسی غیرممکن خواهد بود.

حقوق اساسی و انسانی، از افراد محافظت می‏کند. البته این حقوق و اختیارات منجر به حقوق، تعهدات، و مسئولیت برای همه شهروندان نیز می‏گردد.

در یک کشور دموکراتیک از همه افراد انتظار می‏رود که صرفنظر از سن، جنسیت، کشور مبداء، مذهب، معلولیت، گرایش جنسی یا نظر سیاسی، این ارزش‏ها را به رسمیت شناخته و محترم شمارند. حقوق انسانی در چندین سند قانونی بین المللی و نیز قانون اساسی فدرال اتریش به عنوان حقوق اساسی تدوین شده است و یک بخش اساسی سیستم قانونی اتریش است.

کدام حقوق انسانی و اساسی در اتریش اجرا می‏شود؟

حق حیات، امنیت و شأن فیزیکی و ذهنی

همه افراد حق دارند در امنیت زندگی کنند و از لحاظ جسمانی و فکری مورد آزار قرار نگیرند. هیچ کس حق کتک زدن، آسیب رساندن، وارد کردن خسارت، تحقیر کردن و کشتن فرد دیگر را ندارد. مجموعه مقررات کیفری این حق مسلم انسان‏ها را در چندین پاراگراف توضیح و مورد توجه قرار داده است.

علاوه بر این، هر فردی حق دارد تا ملک و اموال خود را از دسترس دیگران (دزدی، خسارت) محفوظ نگاه دارد. این قانون در مورد اموال دولتی نیز صادق است (به عنوان مثال پارک، خطوط مترو و غیره).

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 2، 3 و 17

به رسمیت شناختن حق حریم شخصی و آزادی شخصی

هر فردی این حق را نیز دارد که مشمول حفظ حریم زندگی خصوصی و خانوادگی و روابط خود قرار بگیرد.

همه افراد حق دارند در مورد زندگی شخصی خود تصمیم‏گیری کنند و سبک زندگی و مسئولیت‌های خود را تعیین کنند: آنها حق دارند در مورد انتخاب حرفه و شغل، شیوه زندگی خود (ازدواج، همزیستی با فرد دیگر، مجرد بودن)، انتخاب شریک زندگی، پیرامون محل سکونت یا پوشش لباس و در مورد هر چیزی که به سبک زندگی شخصی مربوط است، خودشان و با مسئولیت خودشان و بدون اعمال زور تصمیم‏گیری کنند.

بنابراین، هیچ فردی حق ندارد دیگران را تحت فشار فیزیکی یا فکری قرار دهد. قوانین دولت این آزادی‏ ها را حمایت و از آنها حفاظت می‏کند و اعمال فشار، اجبار، حق السکوت یا رفتار قلدرمآبانه را مستوجب کیفر می‏داند.

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 7، 9 و 15

به رسمیت شناختن حق آزادی بیان، آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب

هر فردی این حق را دارد که نظر خود را بیان کند و نظرات و اطلاعات دیگران را دریافت و ابلاغ کند. محدودیت ‏های خاصی در مورد این آزادی وجود دارد که اختصاصأ مربوط می‏شود به حفاظت افراد، مثلاً حمایت در قبال اهانت یا گفتار تنفرانگیز.

آزادی اندیشه، عقیده و مذهب شامل حق انتخاب آزادانه مذهب و نیز آزادی برای تکذیب اساس مذاهب است. این تعبیر به معنی آزادی برای تغییر دین یا اعتقادات فردی و نیز حق آزادی برای پذیرفتن یک دین یا باور، به صورت فردی یا به همراه دیگران، در جمع یا در حریم شخصی، آزادی در عبادت، تعلیم، انجام مناسک و آزادی اصول اخلاقی نیز می‏باشد.

همه افراد حق دارند تا آزادانه و با آرامش گرد هم جمع شوند و به دیگران ملحق شوند (آزادی اجتماع و انجمن)، برای مثال به شکل احزاب سیاسی، اتحادیه‏های کارگری، و انجمن‏ها.

پیش فرض همزیستی دموکراتیک بر این است که افراد خودمختار که دیدگاه‏ها و نظرات مختلفی دارند منافع متفاوتی را دنبال و تجربه می‏کنند. بنابراین در جوامع دموکراتیک بحث‏ها و استدلال‏ها نه تنها عادی هستند بلکه ضروری و مهم نیز محسوب می‏شوند. نظرات و منافع مختلف و حتی گاهی اوقات بحث‏ بر‏انگیز یک عنصر بنیادی در جوامع پویا است. بنابراین زندگی در کنار یکدیگر در یک جامعه دموکراتیک به معنای ابراز نقطه نظرات و امکان سبک‏های زندگی مختلف و نیز بحث، اشتراک گذاری، همکاری و حل و فصل مناقشات بدون ایجاد خشونت است.

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 10، 11 و 12

رفتار برابر، حمایت در برابر تبعیض، و حق فرصت‏ برابر

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 10، 11 و 12 رفتار برابر، حمایت در برابر تبعیض، و حق فرصت‏ برابر هر فردی این حق را دارد که تحت رفتار یکسان قرار گیرد و صرفنظر از جنسیت، دین، باور، معلولیت، سن، گرایش جنسی، مبداء نژادی، وضعیت اقلیتی، رنگ پوست یا طبقه اجتماعی از تبعیض در امان باشد.

الزام به رفتار برابر و منع تبعیض ازیک طرف دولت را (به عبارت دیگر مقامات یا دادگاه‏ها)، و از طرف دیگر اشخاص ثالث را متعهد می‏سازد که: به عنوان مثال بر مبنای رنگ پوست یا معلولیت، شخصی را از یک شغل، یا دسترسی به یک آپارتمان یا رستوران محروم نکند و اینکار را ممنوع بداند.

با این وجود، برخورداری از حق رفتار یکسان و منع تبعیض اغلب کافی نیست. یک جامعه دموکراتیک همچنین برای دسترسی به فرصت‏های برابر تلاش می‏کند. فرصت‏های برابر یعنی اینکه همه مردم فرصت داشته باشند تا به طور برابر در همه بخش‏های زندگی مشارکت کنند. یکی از وظایف کلیدی دولت کاهش نابرابری‏های موجود و به این ترتیب توزیع منصفانه فرصت‏ها برای مردم است. اینکار برای مثال از طریق سیستم مالیات یا اقداماتی از قبیل بیمه سلامت و بیکاری، یا انجام حداکثر تلاش ممکن برای حفظ سیستم‏های آموزشی به صورت آزادانه میسر می‏شود.

در مورد افراد معلول، فرصت‏های برابر به معنی ایجاد امکان دسترسی آزادانه بدون محدودیت به ساختمان‏ها یا خدمات اطلاع‏ رسانی بدون محدودیت (به عنوان مثال اینترنت) است.

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 21

حق آزادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

انسان ها حق تحصیل، دسترسی آزادانه به آموزش اجباری، و دسترسی به آموزش های فنی و حرفه ای و کارآموزی را دارند. علاوه بر این، افراد حق برخورداری از شرایط کار بهداشتی، امن و آبرومند دارند.

حقوق اجتماعی شامل حق امنیت و حمایت اجتماعی، حق مسکن، حق دسترسی به خدمات مراقبت سلامت و مراقبت‏های پزشکی برای داشتن یک زندگی شایسته است.

یک زندگی شایسته همچنین شامل فرصت مشارکت در زندگی فرهنگی و احترام به فرهنگ‏ها، ادیان و زبان‏های دیگر است.

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 14، 33-27، 34، 35، 22

زنان و کودکان در اتریش از چه حقوقی برخوردار هستند ؟

حقوق زنان

اگرچه روال سنتی حقوق انسانی تاکید بر برابر بودن مقام همه انسان‏ها دارد، اما این اصل در عمل , در وهله اول برای حقوق برابر مردها در برابر یکدیگر در نظر گرفته شده بود. گام‏های بسیاری در صد سال گذشته به تدریج در راستای برابری جنسیتی اتخاذ شده و به اجرا درآمد (برای مثال، حق رای)، و تا امروز هدف ایجاد فرصت‏های برابر هنوز به طور کامل حاصل نشده است.

در وین، برابری کامل حقوق مردان و زنان و ایجاد فرصت‏های برابر برای زنان و مردان دارای اهمیت و اولویت بالایی است.
 

  • زنان حق دارند در امنیت و بدون خشونت روانی یا فیزیکی زندگی کنند.
  • زنان حق دارند درباره زندگی خود و بدن خود تصمیم‏گیری کنند – حتی در زندگی متاهلی، تجاوز سزاوار مجازات است.
  • زنان حق دارند از آموزش و تعلیمات خوب بهره‏ مند باشند و در اشتغال از جایگاه و فرصت‏های برابر برخوردار باشند.


حقوق کودکان

برای مدت طولانی، کودکان به عنوان "افرادی که هنوز بزرگسال نیستند" در نظر گرفته شده ‏اند و کمتر به عنوان افرادی که از حقوق قانونی برخوردار باشند دیده شده ‏اند. اما در سال 1989 کنوانسیون حقوق کودکان به تصویب مجمع سازمان ملل متحدد درآمد که در اتریش نیز اجرا می‏شود.
 

  • کودکان مستحق حفاظت 
  • در برابر خشونت و بیگاری هستند.
  • از سال 1989 هر نوع خشونت در قبال کودکان و نوجوانان – خواه در خانواده یا در مهد کودک / مدرسه – ممنوع شده است. اشتغال به کار کودکان نیز ممنوع است.
  • کودکان حق دارند از مواد غذایی بهداشتی، مسکن کافی و فضای زندگی، آموزش و مراقبت، و امکانات بازی و تفریح برخوردار باشند. کودکان و نوجوانان حق دارند از سطح استاندارد زندگی مکفی برخوردار باشند. کودکان و نوجوانان حق دارند از آموزش برخوردار باشند، و قانون این موارد را بخشی از وظیفه سیستم آموزش کشور می‏داند: حضور در مهد کودک که یک سال قبل از آموزش اجباری آغاز می‏گردد الزامی است. افراد از 6 تا 15 سالگی ملزم به گذراندن آموزش های دوران تحصیل هستند.
  • کودکان از این حق برخوردار هستند که در همه موضوعاتی که بر زندگی آنها موثر است شرکت کنند. این اصل ایجاب می‏کند که دیدگاه‏های کودکان و نوجوانان محترم شمرده شوند. کودکان و نوجوانان افراد مستقلی هستند که خودشان می‏توانند نماینده منافع خود باشند. آنها از این حق برخوردارند که نظرات خود را بیان کرده و آزادانه آنها را ابلاغ کنند، و این حق را دارند که نظراتشان مورد بررسی و ملاحظه مقتضی قرار گیرد (حتی در دادگاه یا در مقابل مقامات دولتی).

سند منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، ماده 24

همکاری در شهر به چه شکل انجام می‏گیرد؟

علاوه بر زبان آلمانی، که یک عامل ضروری برای هم‏زیستی مسالمت‏ آمیز فرهنگ‏ها است، احترام، بردباری، پذیرش و قدردانی در مقابل سایر افراد، نظرات آنها، اعتقادات و عقاید آنها نیز دارای اهمیت میباشد. 

برای داشتن هم‏زیستی مسالمت‏  آمیز شایسته در فضای عمومی، بصیرت و احترام به حریم خصوصی افراد با ارزش و مهم تلقی می‏شود. این اصل در مورد نظافت خیابان‏ها یا درپارک‏ها نیز صدق میکند. هم‏زیستی مسالمت‏ آمیز در فضای عمومی همچنین به این معنی است که افراد به انسان‏های دیگر که در خطر هستند کمک کنند. همه بزرگسالان ملزم به کمک‏ رسانی هستند. قصور در امداد به دیگران در اتریش سزاوار مجازات است.

زندگی با هم در یک ساختمان مسکونی

مالکان ساختمان می‏توانند قوانین ساختمان را در محل ورود به ساختمان نصب کنند. قوانین ساختمان مشخص می‏کنند که چه چیزی در ساختمان مجاز و چه چیزی ممنوع است. حتی اگر قوانین ساختمان نیز موجود نباشد، همیشه ساعات استراحت از 10:00 شب تا 6:00 صبح است. در طی این ساعات، باید ملاحظه حال همسایگان را کرد.  روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل نیز روزهای خاص استراحت به حساب می‏آیند. در این روزها، چمن زنی، بلند کردن صدای تلویزیون، و بلندکردن صدای موزیک ممنوع است. اگر مهمان‏ هایی را برای جشن به خانه دعوت کرده ‏اید، لطفاً از قبل موضوع را به همسایگان خود اطلاع دهید. اینکار می‏تواند از آیجاد مزاحمت برای آنها بواسطه صدای بلند پیشگیری کند. سیستم ‏های ماهواره فقط پس از مشورت با صاحبخانه قابل نصب هستند.

دفع زباله

در حیاط ساختمان یا اتاق زباله، سطل‏ های مخصوص کاغذ و زباله های دیگر قرار دارند. پسماند  انواع بطری و قوطی‏ها باید در سطل‏های مربوطه که نزدیک خانه قرار دارند ریخته شوند. زباله های بزرگ از قبیل اثاثیه‏ منزل یا لوازم برقی قدیمی را می‏توان بدون پرداخت هزینه به ایستگاه مدیریت زباله منطقه‏ای MA 48 منتقل کرد.

وقت‏شناسی

حضور به موقع در ملاقات های رسمی باعث تسهیل هم‏زیستی مسالمت ‏آمیز افراد شده و همه افراد ملزم به رعایت آن هستند. تاخیر باعث لغو قرار ملاقات می‏گردد. تاخیر در قرار ملاقات های شخصی نیز بی‏ ادبی به حساب می‏آید. در اتریش، رسم بر این است که در زمان مقرر برای ملاقات حاضر شویم، برای مثال برای ملاقات‏ های رسمی، ویزیت پزشک، جلسات مهد کودک و مدرسه (جلسات والدین، کنفرانس‏های اولیاء-مربیان و غیره)، وقت ملاقات با تعمیرکار دودکش ساختمان، یا مسؤول کنترل کنتور گاز و برق. اگر نمی‏توانید در زمان مقرر تعیین شده سر قرار ملاقات خود حاضر شوید، در اسرع وقت قبل از ملاقات با ارسال نامه یا از طریق تلفن قرار ملاقات خود را لغو کنید.

ملاقات بیمارستان

اگر به ملاقات بستگان یا آشنایان خود در بیمارستان می‏روید، باید ساعات ملاقات بیمارستان و تعداد افراد مجاز ملاقات کننده بیمار را در نظر داشته باشید. در اینجا نیز باید ملاحظه حال بیماران را کرد و به آن اهمیت داد.

سیستم حمل و نقل در اتریش چگونه کار می‏کند؟

حمل و نقل عمومی

در وسایل نقلیه عمومی اعم از مترو, قطارهای شهری یا اتوبوس در وین ابتدا مسافران پیاده می‏شوند و سپس مسافران جدید سوار می‏شوند. همه مسافران رعایت حال سرنشینان دیگر را می‏کنند (برای مثال، با صدای بلند با موبایل صحبت نمی‏کنند یا به موزیک با صدای بلند گوش نمی‏کنند). افراد مسن‏ تر، افراد دچار معلولیت، زنان باردار، و مادران دارای فرزندان خردسال در اولویت نشستن روی صندلی هستند. در پله برقی ایستگاه‏ های مترو، عرف بر این است که در سمت راست بایستیم و از سمت چپ حرکت کنیم.

در زمان حرکت اتوبوس و قطارهای شهری نباید با رانندگان این وسایل نقلیه صحبت کرد. افرادی که کالسکه کودک حمل می‏کنند، یا از چوب دستی مخصوص حرکت استفاده می‏کنند، و افرادی که با ویلچر حرکت می‏کنند از این موضوع مستثنی هستند. شما می‏توانید در زمان سوار شدن از راننده بخواهید به شما کمک کند.

سیستم حمل و نقل عمومی وین بلیط‏ های مختلفی را ارائه می‏کند. همیشه مناسب‏ترین نوع بلیط که نیاز شما را تامین می‏کند را انتخاب کنید. برای بزرگسالان و کودکان تا 15 سال، کرایه‏ های مختلفی وجود دارد. کودکان زیر شش سال نیازی به بلیط ندارند. در طی تعطیلات مدارس وین، یکشنبه‏ها و روزهای تعطیل، و نیز دوم و پانزدهم. نوامبر، افراد زیر 15 سال می‏توانند به صورت رایگان سفر کنند. در روزهای شنبه بعد از ساعت 12 بعدازظهر، دارندگان کارت سالانه می‏توانند دو فرزند زیر 15 سال را به صورت رایگان با خود به سفر ببرند. بلیط‏های تک‏سفره باید قبل از حرکت, توسط دستگاه کنترل بلیط  کنترول شوند تا اعتبار داشته باشند.

تردد با خودرو

در خودرو، هر فرد باید در صندلی خود بنشیند و در زمان حرکت خودرو همه مسافران باید از کمربند ایمنی استفاده کنند. کودکان و نوجوانانی که قد آنها از 150 سانتیمتر کوتاه‏تر است باید در صندلی کودک  توسط کمربند ایمنی ایمن شوند. 

در اتریش مغاره ها چه ساعتی شروع به کار می‏کنند؟

بسیاری از سوپرمارکت‏ ها روزهای دوشنبه تا شنبه از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب باز هستند. لباس فروشی ها معمولاً تا قبل از ساعت 9:00 صبح شروع به کار نمی‏کنند. روزهای شنبه زمان کار فروشگاه ‏ها محدودتر است.در روزهای یکشنبه اکثر فروشگاه ‏ها تعطیل هستند.

اوقات فراغت خود را چگونه می‏توانم سپری کنم؟

در وین رشته ‏های ورزشی و فرصت‏های فرهنگی بسیاری برای کودکان و نیز برای بزرگسالان وجود دارد. باشگاه‏ های بسیاری وجود دارند که رشته های ورزشی مختلفی را ارائه می‏کنند. مؤسسه های دیگری نیز وجود دارند که در زمینه دیدار از موزه‏ ها و تورهای فرهنگی فعالیت می‏کنند.

فهرست فرصت‏های تفریحی در وین را می‏‏توانید در این آدرس‏های اینترنتی مشاهده کنید:

کتابخانه وین مکانی برای آموزش , ملاقات و ارتباطات . کتابخانه ها برای علاقمندان, دسترسی آسان به اطلاعات , تحصیل ,فرهنگ , سرگرمی و بسیاری امکانان دیگر را فراهم میکند:

- کتابخانه کودکان به زبانهای جهانی

- اینترنت رایگان در کتابخانه

- کارت کتابخانه رایگان برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال

- تخفیف کارت سالانه برای افرادی که درآمد کم دارند ( در مقابل ارائه مدارک مورد نیاز )

-  جعبه های کتاب رایگان برای محل سکونت پناهندگان

- رویدادهای مختلف رایگان برای کودکان و بزرگسالان,

- جلسات مدرن رایگان بزرگسالان برای مکالمه زبان آلمانی  

- جلسات مدرن مکالمه برای کودکان در جهت یادگیری زبان آلمانی از طریق بازی 

- رسانه ها و امکانات مختلف یادگیری زبان آلمانی ( کورسهای زبان آلمانی, مواد آموزشی جهت خودآموزی, کتابها و غیره)

- مقالات به زبانهای مختلف

- راهنمایی های ساده مخصوص افرادی که زبان مادری آنها آلمانی نیست


www.buechereien.wien.at

www.buechereien.wien.at/de/interkulturellebuecherei


  Caritas - Kunst zum Mitmachen  (کریتاس-هنر برای اشتراک کردن)
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/zusammenleben/kunst-fuer-alle/
/

Jugendzentren (مراکز جوانان)
www.jugendzentren.at

Kunst und Kultur (هنر و فرهنگ)
www.hungeraufkunstundkultur.at

Sommerferienbetreuung für alle Kinder in Wien  (مشاوره دهی از تعطیلات تابستانی برای همه کودکان در وین)

Sportvereine (باشگاه‏ های ورزشی)
www.wien.gv.at/freizeit/sportamt/verein/sportarten.html

Verein Bewegungshunger [موسسه مشتاقان ورزش]
(رشته ‏های ورزشی و فعالیت‏های ورزشی)
www.bewegungshunger.info

استخرهای وین
www.wien.gv.at/freizeit/baeder

WienXtra
https://www.wienxtra.at/

لینک‏ های مرتبط