معلومات برای پناهنده گان

اخبار

CORE Zentrum یا مرکز کور در Pfeiffergasse 4 در منطقه 15 دوباره از 2 مارچ سال 2020  ساعات کاری طولانیتر میداشته باشد. در حال حاضر منابع فضای خالی وجود...

بیشتر

در حال حاضر  پیشنهادات مختلف  در CORE Zentrum یا مرکز کور  در Pfeiffergasse 4 برای علاقه مندان وجود دارد که مایل به خیاطی یا مایل به یادگیری آن هستند....

بیشتر

بعد از به اتمام رسیدن پروژه CORE مرکز CORE مفتخر است یک سال دیگر درpffeifergasee 4 منطقه 15 در خدمت شما باشد. در حال حاظر میتوان از روز دوشنبه تا جمعه...

بیشتر

Die Bildungsdirektion Wien/Europa Büro sucht im Rahmen einer "Parent to Parent"-Eltern-Peer-Beratung Menschen mit eigener Erfahrung als Elternteil,...

بیشتر

Peers, die im Rahmen des Projekts CORE bei der Stadt Wien – Integration und Diversität ein Peer-Training absolviert haben, stehen auch nach Ende des...

بیشتر

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, fand im Rahmen des Projekts CORE im Impact Hub in Wien eine Lesung mit Jad Turjman statt. Turjman las an diesem Abend...

بیشتر