اخبار

Am 17. Jänner stand das CORE Zentrum ganz im Zeichen der Kreativität: Denn an diesem Tag wurden im Rahmen eines Nachbarschaftstreffens die Türen in...

بیشتر

پروژه CORE در جستجوی نوجوانان دارای تجربه مهاجرت بین گروه سنی 17 تا 24 سال که علاقه مند یادگیری و انتقال دانش و آگاهی خود به نوجوانان دیگر هستند...

بیشتر

در اواسط ماه دسامبر دو پروژه در وبسایت www.refugees.wien/zuschuesse  در اختیار عموم قرار خواهد گرفت: هدف یکی از این پروژه ها ارائه کمک های مالی برای...

بیشتر

آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد اخیرا از پروژه CORE دیدار کرد و معلم سوریه ای ویداد را همراهی کرد. او در مرکز CORE  زبان عربی را آموزش میدهد تا کودکان...

بیشتر

مرکز CORE نه تنها مکانی برای ملاقات، یادگیری و حمایت متقابل پناهندگان، بلکه مکانی پر از استعدادها، ظرفیت ها و توانایی ها میباشد. استعدادهای هنری،...

بیشتر

آژانس تجارت وین برای افرادی که خواهان تاسیس کسب و کار مستقل هستند کارگاه های آموزشی رایگان به زبان های عربی و فارسی ارائه میکند. در این کارگاه های...

بیشتر