طرح‏‏های جدید ادغام وانسجام اجتماعی

در وین، گروه های اجتماعی متعددی به صورت داوطلبانه به پناهندگان مقیم شهر وین خدمات ارائه می‏کنند. فعالیت‏های آنها متفاوت است، از پروژه‏های خیاطی عادی و دوره‏ های مکالمه زبان آلمانی گرفته تا رویداد‏های آشپزی، فعالیت‏های ورزشی، و برنامه‏ های دیگر. از طریق این پروژه‏ ها و فعالیت‏ ها، مشارکت مدنی در وین نمایان و جلوه گر می‏شود.

این زمینه در حال گسترش است و دائمأ توسط فعالیت‏های دیگر به‏ روزرسانی می‏شود. اگر می‏خواهید طرح خود را در www.refugees.wienارائه کنید،لطفاً با ما در ارتباط باشید projekt-core@fsw.at .