مشاوره

مرکز خدمات ضروری وین(Grundversorgung wien) اولین مرجع تماس برای افرادی است که تحت پوشش خدمات ضروری(Grundversorgung) هستند و در اقامتگاه شخصی زندگی می‏کنند. علاوه بر آن، برای پناهجویان (Asylwerberinnen)  در وین خدمات مشاوره زیادی موجود است. ارجاع افراد به مشاوره اجتماعی عمومی بر اساس آدرس پستی آنها است. به علاوه، برخی مراکز مشاوره موجود نیز خدمات خاص ارائه می‏کنند.
 

 

مرکز خدمات ضروری وین

اقدامات ارائه شده توسط مرکز خدمات ضروری وین (Grundversorgung) شامل:

  • پرداخت اجاره خانه و هزینه غذا
  • کمک‏های نقدی برای مدرسه و لباس
  • بیمه سلامت و خدمات پزشکی
  • اطلاعات، مشاوره، کمک‏های حمایتی
  • هزینه ‏های رفت و آمد برای دعوتنامه‏ های رسمی و خدمات حقوقی
  • اقامت‏یابی در یک مرکز خدمات ضروری (Grundversorgung) مرکز خدمات اجتماعی رفاهی وین( Fonds Soziales Wien)

مشخصات تماس
Spitalgasse 5-9, 1090 Wien
تلفن: 01/427 88 0
فکس: 01/427 88 88
ایمیل: asylzentrum@caritas-wien.at
اینترنت: www.caritas-wien.at (مرکز امور پناهجویان)

ساعات کار
دوشنبه‏ تا پنج‏شنبه‏: 8:00 صبح الی 3:00 بعدازظهر
جمعه‏ها: 8:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر

چه کسی مشاوره اجتماعی ارائه می‏کند؟

سازمان امداد و خدمات اورژنس ASBÖ
گروه هدف: ساکنان تحت پوشش مراکز
خدمات: شفاف‏ سازی دیدگاه کلی فرد، کمک در حل مشکلات اجتماعی، مشاوره بازگشت به وطن، یا ارجاع به مراکز مشاوره‏ای دیگر، شفاف ‏سازی حقوق عمومی، تعهدات، و ارزش‏های جامعه میزبان

مشخصات تماس
Thaliastraße 157 / EG, 1160 Wien
تلفن: 0664 881 383 30
ایمیل: Beratungsstelle@samariterwien.at

ساعات کار
دوشنبه، پنج‏شنبه‏، جمعه: 9:00 صبح الی 2:00 بعدازظهر
سه‏شنبه‏ها: 1:00 الی 6:00 بعدازظهر

سازمان خیریه کاریتاس (Caritas)
خدمات: راهنمایی و کمک در حل مشکلات اجتماعی و مشاوره درخصوص مسائل حقوقی پناهجویان و اتباع بیگانه

مشخصات تماس
Spitalgasse 5-9, 1090 Wien
تلفن: 01 427 88
ایمیل: asylzentrum@caritas-wien.at

ساعات کار
دوشنبه‏ تا پنج‏شنبه‏: 8:00 صبح الی 3:00 بعدازظهر
جمعه‏ها: 8:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر

موسسه خیریه دیاکونی (Diakonie)
گروه هدف: افراد ساکن اقامتگاه های شخصی در نواحی مسکونی 1010، 1060، 1130، 1140، 1150، و1230؛ افراد ساکن اقامتگاه‏های دولتی
خدمات: شفاف‏ سازی دیدگاه کلی فرد و جامعه، حمایت و کمک در مسائل اجرایی، اجتماعی، و سلامت، ارائه اطلاعات حقوقی، کمک درخصوص کودکستان و مدرسه، ارائه اطلاعات درباره فرصت‏های شغلی در بازار کار، آموزش و تعلیمات، و کمک در یافتن دوره‏ های زبان آلمانی

مشخصات تماس
Wattgasse 48, 1170 Wien, 3. Stock
تلفن: 01 405 62 95
ایمیل: beratung.wien@diakonie.at

ساعات کار
دوشنبه‏ ها: 9:00 صبح الی 2:00 بعدازظهر
سه ‏شنبه‏ و پنج‏شنبه‏: 09:00 ق.ظ صبح الی 1:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه ‏ها: 9:00 صبح الی 4:00 بعدازظهر

موسسه خدمات پناهندگی INTEGRATIONSHAUS
گروه هدف: افراد ساکن اقامتگاه های شخصی در نواحی مسکونی 1010، 1020، 1030، 1050، 1080، 1090، 1120، 1170، 1190، 1200، 1210، و 1220؛ افراد ساکن اقامتگاه‏ های دولتی
خدمات: مشاوره روانشناسی عمومی، مشاوره کار/تحصیلات، و راهنمایی برای افرادی که باید اقامتگاه پناهجویی خود را ترک کنند

مشخصات تماس
Schweidlgasse 38, 1020 Wien
تلفن: 01 334 45 92
ایمیل: beratungsstelle@integrationshaus.at

ساعات کار
دوشنبه‏ و سه ‏شنبه‏: 9:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر و 2:00 الی 4:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه ‏ها: 09:00 ق.ظ صبح الی 1:00 بعدازظهر
پنج‏شنبه ‏ها: 9:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر و 2:00 الی 5:00 بعدازظهر

سازمان خدمات اجتماعی اینترفیس (Interface)
گروه هدف: افراد دارای حق پناهندگی (Asylberechtigte) و حق تابع (Subsidiär schutzberechtigte) که کمک ضروری (Grundversorgung) دریافت نمیکنند. 
خدمات: مشاوره اجتماعی، مشاوره درباره تحصیل، اطلاعات و راهنمایی پیرامون زندگی و کار

مشخصات تماس
Pappenheimgasse 14-16, 1200 Wien
تلفن: 01524501551
ایمیل: info@interface-wien.at

ساعات کار
دوشنبه‏ و سه‏شنبه‏، و پنج‏شنبه‏: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 1:30 الی 3:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه‏ها: 01:00 ب.ظ صبح الی 3:00 بعدازظهر
جمعه‏ها: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر
مشاوره اولیه بدون نیاز به وقت قبلی: پنج‏شنبه‏ها: 9:00 الی 11:00 صبح

موسسه خیریه UTE BOCK
گروه هدف: افراد ساکن اقامتگاه های شخصی در ناحیه 10 ام. و افراد ساکن آپارتمان‏های دولتی
خدمات: خدمات مشاوره جامع درخصوص زندگی اجتماعی

مشخصات تماس
Zohmanngasse 28, 1100 Wien
تلفن: 01 929 24 24 24
ایمیل: info@fraubock.at / beratung@fraubock.at

ساعات کار
دوشنبه‏، چهار‏شنبه‏، و جمعه‏ها: 10:00 صبح الی 5:00 بعدازظهر
سه‏شنبه و پنج‏شنبه‏ با وقت قبلی

موسسه خیریه VOLKSHILFE
گروه هدف: ساکنان مراکز تحت پوشش Volkshilfe
خدمات: شفاف‏سازی دیدگاه کلی فردی و اجتماعی، کمک در حل مشکلات اجتماعی، مشاوره بازگشت به وطن، یا ارجاع به مراکز مشاوره‏ای دیگر، شفاف‏سازی حقوق عمومی، تعهدات، و ارزش‏های جامعه میزبان

مشخصات تماس
Margaretengürtel 138-140/ 2. Stock, 1050 Wien
تلفن: 01 3344739
ایمیل: bsgv@volkshilfe-wien.at

ساعات کار
دوشنبه‏ها: 01:00 ب.ظ صبح الی 4:00 بعدازظهر
سه‏شنبه‏ و چهارشنبه‏: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 1:00 الی 5:00 بعدازظهر
پنج‏شنبه‏ها: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر

سازمان خیریه WIENER HILFSWERK
گروه هدف: مراکز محلی در ناحیه‏ های 1060، 1070، 1160، و 1170
خدمات: ادغام و شامل سازی افراد در جامعه ، کمک و حمایت در حل مشکلات روزانه، مشاوره تحصیلی، خدمات ارتباطات و مشاوره

مشخصات تماس
Bürgerspitalgasse 4-6, 1060 Wien
تلفن: 01 512 36 61 440
ایمیل: nz7@wiener.hilfswerk.at

ساعات کار
دوشنبه ‏ها: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 1:00 الی 3:00 بعدازظهر
سه‏ شنبه‏، چهارشنبه‏ 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 1:00 الی 4:00 بعدازظهر
پنج‏شنبه ‏ها: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 1:00 الی 7:00 بعدازظهر
جمعه‏ ها: 9:00 صبح الی 12:00 بعدازظهر و 2:00 الی 5:00 بعدازظهر

چه سازمانی در مورد مسکن مشاوره می دهند؟

موسسه خیریه دیاکونی (Diakonie)
گروه هدف: افراد ساکن وین که تحت حمایت برنامه خدمات ضروری(Grundversorgung) قرار دارند
خدمات: مشاوره اقامت، اقامتگاه شخصی و لغو اجاره‏ نامه

مشخصات تماس
Künstlergasse 11/15, 1150 Wien
تلفن: 01 905 402 472
ایمیل: wohnberatung.wien@diakonie.at

ساعات کار
دوشنبه‏ ها: 9:00 صبح الی 2:00 بعدازظهر
سه‏شنبه‏ ها: 1:00 الی 6:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه‏ و پنج‏شنبه‏: 9:00 صبح الی 2:00 بعدازظهر

موسسه خدمات پناهندگی INTEGRATIONSHAUS
گروه هدف: افراد ساکن وین که تحت حمایت برنامه خدمات ضروری (Grundversorgung) قرار دارند
خدمات: راهنمایی مسکن، مشاوره روانشناسی عمومی، مشاوره در امور مختلف کار/تحصیلات، مسکن برای افرادی که باید اقامتگاه خود را ترک کنند

مشخصات تماس
Schweidlgasse 38, 1020 Wien
تلفن: 01 334 45 92
ایمیل: beratungsstelle@integrationshaus.at

ساعات کار
دوشنبه‏ و سه‏ شنبه‏: 9:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر و 2:00 الی 4:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه‏ ها: 09:00 ق.ظ صبح الی 1:00 بعدازظهر   
پنج‏شنبه‏ ها: 9:00 صبح الی 1:00 بعدازظهر و 2:00 الی 5:00 بعدازظهر

چه سازمانی مشاوره تحصیلی ارائه می‏کند؟

WIENER BILDUNGSDREHSCHEIBE ]کانون مشاوره تحصیلی پناهجویان وین[
گروه هدف: افراد ساکن وین که تحت حمایت برنامه خدمات ضروری ( Grundversorgung) قرار دارند
خدمات: مشاوره تحصیلی و جهت یابی. راهنمایی تحصیلی، رفع مشکلات زبانی، بررسی و ثبت توانمندی ها، تخصیص و مراجعه به مراکز خدمات تحصیلی

مشخصات تماس
Graumanngasse 7, Stiege B, 5. Stock, 1150 Wien
تلفن: 01 891 34 60382
ایمیل: bildungsdrehscheibe@awz-wien.at

ساعات کار
با وقت قبلی

چه سازمانی مشاوره بازگشت به وطن ارائه می‏کند؟

سازمان خیریه پناهندگی کاریتاس(Caritas) – مشاوره بازگشت
گروه هدف: افرادی که قصد دارند به کشور مبداء خود بازگردند
خدمات: تهیه اسناد، مراقبت و حمایت تا زمان ترک اتریش، همراهی تا پرواز خروج، کمک به شروع دوباره در وطن

مشخصات تماس
Mariannengasse 11, 1090 Wien
تلفن: 01 897 52 21
ایمیل: rkh@caritas-wien.at

ساعات کار
دوشنبه‏، سه شنبه‏، پنج‏شنبه‏، و جمعه‏ ها: 09:00 ق.ظ صبح الی 3:00 بعدازظهر
چهار‏شنبه‏ ها: 12:00 الی 3:00 بعدازظهر

چه کسی در طی دوره پناهندگی مشاوره حقوقی ارائه میکند؟

ARGE Rechtsberatung - Diakonie Flüchtlingsdienst
Wattgasse 48, 3. Stock
1170 Wien
Tel.: 01 - 405 62 95
Fax: 01 - 405 62 95 - 73
E-Mail: beratung.ost@diakonie.at

ساعات کاری:
دوشنبه: 09:00-14:00
سه شنبه: 09:00-13:00
چهارشنبه: 09:00-16:00
پنج شنبه: 09:00-13:00

توجه! تعیین وقت ملاقات برای شکایت ( در رابطه به جواب پناهندگی) به روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت 02:00 تا 03:30 بعد از ظهر و روزهای جمعه از ساعت 09:00 تا ساعت 01:00 بعد از ظهر امکان پذیر بوده و در ساعات کاری که بالا ذکر شده است امکان پذیر نیست.

Asyl in Not
Währinger Straße 59/2/1
1090 Wien
Tel: 01/408 42 10
Fax: 01/405 28 88
Email: rechtsberatung@asyl-in-not.org

ساعات مشاوره:

دوشنبه از ساعت 09:00 تا 03:00 بعد از ظهر

اطلاعات از طریق تماس تیلفونی:

دوشنبه تا جمعه از ساعت 10:00 تا 12:00Caritas Asylzentrum
مشاوره حقوقی برای پناهجویان ( AsylwerberInnen)
Mariannengasse 11
1090 Wien
Tel.: 01 - 427 88 0
Fax: 01 - 427 88 88
E-Mail: asylzentrum@caritas-wien.at

ساعات کاری
دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت  08.00-15.00
جمعه از ساعت  08.00-13.00

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung
مشاوره حقوقی برای پناهجویان ( AsylwerberInnen)
Schottengasse 3a/1/59
1010 Wien
Tel.: 01 - 533 72 71
Fax: 01 - 532 74 16
E-Mail: info@deserteursberatung.at

مشاوره:
چهارشنبه 18.00-19.30
آدرس برای مشاوره اول:
Schottenstift, Freyung 6/1 (Stiege 1),
ورودی از طریق دروازه کنار Cafe Zattl

Integrationshaus
مشاوره حقوقی برای پناهجویان ( AsylwerberInnen)
Schweidlgasse 38/Top 1
1020 Wien
Tel.: 01 - 33 44 592
Fax: 01 - 33 44 592 - 30
E-Mail: m.weiss@integrationshaus.at

ساعات کاری:
دوشنبه و سه شنبه 10.00 - 13.00 و  14.00 - 16.00
چهارشنبه: 10.00 - 13.00
پنج شنبه: 10.00 - 13.00 و   14.00 - 16.00

Helping Hands
مشاوره درباره قانون پناهندگی
Taubstummengasse, EG, 7-9
1040 Wien
Tel.: 01 - 310 888 010
Fax: 01 - 310 888 037
E-Mail: info@helpinghands.at

ساعات کاری: با تعیین وقت قبلی از طریق تماس تیلفونی و یا E-Mail

 

 

 

چه سازمانی خدمات مشاوره جوانان ارائه می‏کند؟

سازمان خیریه دیاکونی(Diakonie) – مرکز خدمات مشاوره جوانان موزائیک (Jugendberatungsstelle Mozaik)
گروه هدف: افراد جوان 15 تا 25 سال که سابقه پناهندگی دارند
خدمات: راهنمایی، حمایت، و مشاوره پیرامون مسکن، بدهی، تحصیلات، کار، هویت، فرهنگ، ادغام در جامعه ، مشاوره اجتماعی عمومی
 
مشخصات تماس
Wichtelgasse 57-59, 2. Stock, 1170 Wien
تلفن: 01/34 39 59 5 - 8217
ایمیل: jugendberatung@diakonie.at

ساعات کار
دوشنبه و‏ چهارشنبه‏: 10:00 ق.ظ صبح الی 3:00 بعدازظهر
سه ‏شنبه‏ و پنج‏شنبه‏: 2:00 الی 7:00 بعدازظهر

چه سازمانی خدمات مشاوره زنان ارائه می‏کند؟

دیاکونی - مرکز مشاوره زنان(Diakonie-Frauenberatungsstelle )
گروه هدف: زنان تحت پوشش برنامه خدمات ضروری(Grundversorgung)
خدمات: مشاوره مخصوص زنان، شامل امور پناهجویی و حق اقامت، قانون خانواده، مراقبت از فرزند، تحصیلات، سلامت، خشونت؛ مشاوره اجتماعی عمومی

مشخصات تماس
Halbgasse 2 Top 7
1070 Wien
تلفن: 0664 827 33 67

ساعات کار
دوشنبه‏ 2:00 الی 6:00 بعدازظهر
سه‏شنبه ‏ها 10:00 صبح الی 3:00 بعدازظهر
چهارشنبه‏ ها 10:00 صبح الی 4:00 بعدازظهر
پنج‏شنبه‏ ها 10:00 صبح الی 3:00 بعدازظهر

چه سازمانی خدمات مشاوره برای گروه‏های LGBTIQ ارائه می‏کند؟

مشاوره برای افراد لزبین، گی، دوجنس‏گرا، تراجنسیتی، ترن سکسوال‌، میان‏جنسی، و افراد با گرایشات جنسی مختلف (LGBTIQ)

گروه QUEER BASE
گروه هدف: پناهندگان LGBTIQ
خدمات: مشاوره جامع متمرکز بر مسائل مربوط به جامعه LGBTIQ، مداخله در موارد اعمال خشونت، تبعیض و رفتار خشونت آمیز

مشخصات تماس
Linke Wienzeile 102, 1060 Wien
تلفن: 0664 659 41 71
ایمیل: philip.kopal@queerbase.at

ساعات کار
با وقت قبلی

چه سازمانی خدمات مشاوره اجتماعی-پزشکی ارائه می‏کند؟

دیاکونی (Diakonie) – مرکز مشاوره اجتماعی-پزشکی مخصوص افراد مبتلا به بیماری مزمن و معلولیت که تحت برنامه خدمات ضروری وین قرار دارند
گروه هدف: افراد با سابقه بیماری جسمانی و/ یا معلولیت
خدمات: شفاف‏سازی مشکلات و ارائه کمک، اطلاعات، و شرح یافته ‏ها، بیماری‏ها، و درمان‏های پزشکی، ارائه کمک در طی مدت خدمات ضروری

مشخصات تماس
Hasengasse 60/3, 1100 Wien
تلفن: 01 34 30 121
ایمیل: soz-medberatung@diakonie.at

ساعات کار
با وقت قبلی
دوشنبه‏ تا پنج‏شنبه‏: 9:30 صبح الی 3:30 بعدازظهر

چه کسی مشاوره اجتماعی در مورد صحت / بیماری / معلولیت ارائه می دهد؟

DIAKONIE -  Sozialmedizinische Beratungsstelle für Flüchtlinge mit gesundheitlichem Unterstützungsbedarf مرکز مشاوره پزشکی برای پناهندگان با نیازهای صحی
گروه سنی: پناهجویان AsylwerberInnen و افراد دارای حق حمایت تابع مطابق پاراگراف 8 قانون پناهندگی subsidiär schutzberechtigte و همچنان خانمهای دارای حق پناهندگی مطابق پاراگراف 3 قانون پناهندگی AsylG anerkannte  به همراه بستگانش

خدمات: یک تیم متشکل از پزشکان، روانشناس بالینی، DGKP، مشاوران اجتماعی و مترجمان ،خدمات در رابطه با مشکلات پزشکی-درمانی و همچنین پیامدهای روانی، اجتماعی و  حقوق (کار)  در نتیجه بیماری / ناتوانی (مشاوره فردی و گروهی یا کارگاه های آموزشی بر اساس درخواست)، ارائه میکنند.

آدرس
Hasengasse 60/3, 1100 Wien
Tel.: 01/34 30 121
E-Mail: soz-medberatung@diakonie.at

ساعات کاری
با تعیین وقت قبلی
دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت : 8:30-15.30

مشاوره بدون وقت قبلی
چهارشنبه: 09.00-15.30

 

 

کجا می‏توانم درباره "کار" راهنمایی دریافت کنم؟

شما می‏توانید درباره موضوع "کار" از اینجا اطلاعات دریافت کنید.