اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

Die Sommerferien eignen sich ideal dazu, sich auf Prüfungen vorzubereiten. Daher gibt es ab sofort bis Ende August im CORE Zentrum...

بیشتر
[Translate to Farsi:] Symbol für Forschen und Experimentieren

آزمایش، تحقیق، بحث و تفریح: Wissens°raum  به تاریخ 09 ماه آگوست سال 2019 در Wien-Margareten به مدت یک روز تعطیلات تابستانی خود را به پناهندگانی که...

بیشتر
[Translate to Farsi:] Theaterszene

امسال همراه با روز جهانی مهاجرت، در قالب پروژه CORE در OFF THEATER وین ،تئاتری تحت عنوان "زن بودن، آزاد بودن؟!" که قطعه نمایشی از طرف زنان و برای زنان...

بیشتر

به تاریخ 25. ماه جون سال 2019 در قالب پروژه CORE در OFF THEATER یک نمایش تئاتر از طرف موسسه  „Theater der Unterdrückten“  برگزار میشود.  این قطعه...

بیشتر

امسال نیز در قالب پروژه "CORE - Integration im Zentrum"  جوانان پناهنده با اشتیاق زیاد یک دوره آموزشی را تحت عنوان مشاور همکار Peer-Mentoren  در...

بیشتر

Mitte Mai fand im Rahmen des Projekts CORE ein Themenabend unter dem Titel „Herausforderungen & Chancen im europäischen Asylwesen“ statt. Im Zuge der...

بیشتر