اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

Das CORE Zentrum ist nicht nur ein Ort der Begegnung, des Lernens und der gegenseitigen Unterstützung für Geflüchtete, sondern vor allem auch ein Ort...

بیشتر

Die Wirtschaftsagentur Wien bietet für Personen, die sich selbstständig machen wollen, kostenlose Gründungsworkshops auf Arabisch oder Farsi an. In...

بیشتر

Im Rahmen des Asylverfahrens von Geflüchteten aus Afghanistan ist die Frage, wie die Sicherheitslage im Land beurteilt wird, wesentlich. Dies betrifft...

بیشتر

مهاجرت مردم به سوی شهرها رو به افزایش است. بنابراین، برای بسیاری از افراد با سابقه مهاجرت و پناهندگی، شهرها نه تنها مکان ورود، بلکه مکان ادغام و...

بیشتر

در حال حاضر پناهجویان به طور فزاینده ای از اتریش به افغانستان اخراج میشوند. در حالی که کارل ماریینگر، کارشناس دادگاه اتریش، به این نتیجه رسید که وضعیت...

بیشتر

اتحادیه  PlayTogetherNow درجهت ایجاد یک تیم فوتبال زنان است و برای تکمیل کردن تیم خود در جستجوی بازیکنان ( از سن 16 سال و به بالا) میباشد. پیش نیاز...

بیشتر