اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

خانه در جهان: جلسه آموزشی مدرسه درباره مهاجرت و پناهجو

در قالب جلسه آموزشی "خانه در جهان" که توسط نوجوانان پناهنده و یک کارمند بخش 17 شهر وین ( MA 17- تطابق و تنوع) ارائه میشود ، دانش آموزان برای آشنایی با موضوع مهاجرت و پناهجو گرد هم جمع میشوند. موضوع مهم جلسه آموزشی تبادله اطلاعات بین دانش آموزان و نوجوانان پناهنده میباشد. شرکت کنندگان در گروه های کوچک از دلایل و راههای مهاجرت آگاه میشوند و بیشتر با شرایط زندگی نوجوانان پناهجو در وین آشنا میشوند..

شرکت در جلسه آموزشی رایگان است.

  • ظرفیت گروه ها: بین 10 تا 30 دانش آموز
  • مکان : در مدرسه (مکتب- واقع در وین )  و یا در مرکز CORE واقع در Pfeiffergasse 4, 1150 Wien
  • گروه سنی: از کلاس (صنف) 7 به بالا
  • مدت برنامه: 3 واحد درسی
  • تعیین وقت : شوکت علی ولی زاده Tel.: +43 1 4000 81534 | E-Mail: shokat-ali.walizadeh@extern.wien.gv.at