Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

گفتگو با پناهندگان در قالب داوطلبانه

[Translate to Farsi:]

از ماه آپریل تا ماه جون 2018 بخش ادغام و تنوع - Integration und Diversität MA 17) مدل های رایگان اطلاعاتی مختلفی را ارائه خواهد کرد که در جهت آن اداره شهر وین (Stadt Wien) داوطلبانی را که در حیطه پناهندگان , مشغول فعالیت هستند حمایت خواهد کرد.  در این دوره موفق از مدل های اطلاعاتی, پیرامون زندگی پناهندگان از سوریه, عراق, سومالیا و افغانستان بخث خواهد شد. 

چرخه تبادله نظر به اشتراک کننده گان این امکان را خواهد داد که از طریق سخنرانی های کوتاه و کلیدی ,اطلاعاتی را درباره سرزمین مبدا پناهندگان به دست آورند.  در پایان تبادله نظر, سئوالاتی که در حین بحث به آنها پاسخ داده نشده است به صورت مستقیم پرسیده خواهد شد. 

در کنار فرمت جدید, مدل های اطلاعاتی متعدد درباره حقوق پناهندگی , ارتباط فرهنگ ها و نیازهای ضروری (Grundversorgung) نیز ارائه خواهد شد. نکته ویژه : به تاریخ 5 ماه جون سخنرانی درباره برخورد با  تعمیم و خصومت برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشتر درباره موضوعات فعلی و تاریخ ها را اینجا میتوانید پیدا کنید.