Skip navigation

سلامت

در اتریش، دولت عهده‏دار امور امنیت و سلامت جامعه است. خدمات مراقبت سلامت، همه افرادی که در اتریش زندگی می‏کنند را تحت پوشش قرار می‏دهد. پناهجویان(Asylwerberinnen)، افراد تحت حمایت پناهندگی (Asylberechtigte)، و نیزافراد تحت حمایت تابع (subsidiär schutzberechtigte)که خدمات ضروری (Grundversorgung) دریافت می‏کنند در اتریش از بیمه سلامت بهره‏مند هستند.

 

وقتی بیمار می‏شوم چه کسی به من کمک می‏کند؟

پناهجویان و افرادی که دارای حق حمایت تابع (subsidiär Schutzberechtigte) هستند به صورت خودکار تحت پوشش بیمه سلامت سازمان بیمه درمانیÖsterreichische Gesundheitskasse (ÖGK) قرار خواهند داشت، به شرط آنکه طرح بیمه مشترک رایگان با اعضای خانواده موجود نباشد. افرادی که به آنها حمایت پناهندگی اعطاء می‏شود از طریق BMS یا کارفرما بیمه می‏شوند.

کارت بیمه سلامت چیست؟

اگر بیمه سلامت دارید به شما کارت بیمه سلامت داده می‏شود. کارت بیمه سلامت یک کارت هوشمند است که نام و شماره تامین اجتماعی شما یا فرد بیمه شده در آن گنجانده شده است. برای مراجعه به پزشک یا بیمارستان باید این کارت را با خود به همراه داشته باشید. اگر کارت بیمه سلامت خود را گم کنید، باید فوراً موضوع را به شرکت ارائه کننده بیمه سلامت گزارش دهید. شرکت ارائه کننده بیمه سلامت, دسترسی به کارت بیمه سلامت شما را مسدود خواهد کرد و یک کارت جدید برای شما صادر خواهد کرد.

آیا می‏توانم به دکتر مراجعه کنم؟

افرادی که بیمه سلامت دارند, می‏توانند به صورت رایگان به پزشکی که با بیمه قرارداد دارد, مراجعه کنند. هزینه ‏های درمان توسط شرکت بیمه پرداخت میشود. مراجعه به دکتر غیر بیمه رایگان نخواهد بود. با این وجود برخی هزینه ‏ها توسط بیمه سلامت پوشش داده می‏شود.

سازمان بیمه درمانیÖsterreichische Gesundheitskasse (ÖGK) دارای پنج مرکز درمانی مجهز با درمانگاه‏های تخصصی در بخشهای مختلف و هشت مرکز سلامت دهان و دندان است. شما می‏توانید بدون تعیین وقت قبلی به این مراکز درمانی مراجعه کنید. در روزهای تعطیل آخر هفته و در مواقع اضطراری میتوانید به درمانگاههای تخصصی بیمارستانهای مختلف وین مراجعه کنید. در وین بیمارستان‏های بسیاری که شامل بخش‏های درمانی مختلفی هستند وجود دارند. برای بیماری‏های جزئی از قبیل سردرد یا سرماخوردگی، شما می‏توانید مستقیماً از داروخانه دارو بخرید. اگر به طور ناگهانی دچار بیماری شدید شده و نگران وضع سلامت خود هستید می‏توانید از طریق شماره 1450 با راهنمای سلامت تماس بگیرید (از هر شبکه‏ تلفن که استفاده می‏کنید نیازی به گرفتن کد شهری نیست). خیلی سریع و مفید راهنمایی لازم از طریق تلفن به شما داده خواهد شد. این خدمات رایگان است – شما فقط هزینه تماسی تلفن خود را پرداخت میکنید. 

من باردار هستم – چه چیزی را باید مد نظر داشته باشم؟

اگر باردار هستید، از داکتر زنان خود یک  پاس مادر-کودک (Mutter-Kind-Pass) را دریافت خواهید کرد. در این سند تمامی معاینات پزشکی اجباری دوران بارداری شما و تمامی معاینات فرزندتان تا سن 5 سالگی ثبت خواهد شد. این معاینات رایگان هستند و باید انجام شوند. اگر معاینات انجام نشوند، کمک ‏هزینه مراقبت از فرزند ممکن است لغو شود یا در صورتی که پرداخت شده باشد, پس گرفته شود.

اگر باردار هستید، برای هشت هفته تا پیش از تولد نوزاد و هشت هفته پس از تولد نوزاد خود تحت پوشش برنامه "حمایت حاملگی" قرار دارید. در طول این مدت شما مشمول قانون حمایت حاملگی قرار دارید و اجازه ندارید کار کنید. در طول مدت حمایت حاملگی، حمایت مالی خود را به صورت کمک ‏هزینه حاملگی دریافت می‏کنید که باید آن را از طریق سازمان بیمه درمانیÖsterreichische Gesundheitskasse (ÖGK) درخواست کنید. زنان شاغل این مبلغ را دریافت می‏کنند. حتی زنانی که پول بیکاری، کمک اضطراری، یا کمک ‏هزینه مراقبت از کودک دریافت می‏کنند نیز مشمول دریافت کمک ‏هزینه حاملگی هستند. به پناهجویان هیچ کمک‏ هزینه حاملگی پرداخت نمی‏شود.

 

شما ميتوانید ویدیوی را  با اطلاعات اولیه برای زنان باردار به زبان فارسی / دری در لینک ذیل مشاهده کنید.

لينك: https://www.youtube.com/watch?v=JSWNZpA5zvU

پس از به دنیا آمدن نوزادم چه کار باید کنم؟

شما باید تولد نوزاد خود را به اداره ثبت‏ احوال (standesamt) و دفتر ثبت اسناد منطقه‏ای شهر وین (Meldeservice eines Magistratischen Bezirksamts) اطلاع دهید. اداره ثبت احوال(Standesamt) برای کودک شما شناسنامه صادر خواهد کرد و دفتر ثبت اسناد منطقه ای وین برگه ثبت نام (Meldezettel) را صادر خواهد کرد. در برخی بیمارستان‏ها "خدمات امور نوزاد" وجود دارند که اسناد مورد نیاز را فراهم می‏کنند.

والدین باید تولد نوزاد خود را به بیمه درمانی ذیصلاح اطلاع داده و نزد آنها ثبت کنند و برای نوزاد خود کارت بیمه سلامت دریافت کنند. به علاوه، پناهجویان (Aaylwerberinnen)، افراد تحت حمایت تابع( subsidiär Schutzberechtigte)، و افرادی که به آنها حمایت پناهندگی اعطاء شده است(Asylberechtigte) باید نوزاد خود را به عنوان متقاضی پناهندگی نزد ادارهBundesamt für Fremdenwesen und Asyl]اداره فدرال پناهندگی و اتباع خارجی [ثبت‏نام کنند:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl[اداره فدرال پناهندگی و اتباع خارجی]
Landstraßer Hauptstraße 171
1030 Wien

آیا کمک‏ هزینه مراقبت از کودک دریافت خواهم کرد؟

در اتریش کمک‏ هزینه مراقبت از کودک به پدر یا مادری که در طول اولین ماه‏ های پس از تولد نوزاد در خانه از او مراقبت می‏کنند، پرداخت می‏شود. کمک‏ هزینه مراقبت از کودک حداکثر به مدت 30 ماه پرداخت می‏شود. پناهجویان (Asylwerberinnen) کمک هزینه مراقبت از کودک را دریافت نخواهند کرد. کمک‏ هزینه مراقبت از کودک برای افراد دارای حق پناهندگی (Asylberechtigte)  از مزایای BMS کم خواهد شد. افرادی که تحت حمایت تابع (Subsidiär Schutzberechtigte) هستند فقط به شرطی که در گذشته کار کرده باشند مشمول دریافت کمک‏هزینه مراقبت از کودک هستند.

نظر به مدتی که شما در دوره مراقبت از کودک هستید, حد مجاز درآمد سالانه شما تفاوت خواهد داشت. درآمد سالانه افرادی که کمک‏ هزینه مراقبت از کودک دریافت می‏کنند نباید بیش از 16,200 یورو  باشد. افرادی که کمک ‏هزینه مراقبت از کودک وابسته به درآمد خود ,دریافت میکنند, مجازند سالانه تا سقف حداکثر 7.300 یورو درآمد مازاد داشته باشند.

چگونه درخواست کمک‏ هزینه مراقبت از کودک بدهم؟

درخواست کمک‏ هزینه مراقبت از کودک را باید به سازمان بیمه درمانیÖsterreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ارائه دهید. درخواست کمک‏ هزینه مراقبت از کودک را باید به موقع ارائه دهید –در صورت نیاز حتی قبل از دریافت حکم کمک‏ هزینه خانواده (Familienbeihilfe) درخواست خود را ارائه دهید. زیرا محاسبه کمک‏ هزینه مراقبت از کودک فقط تا مدت 6 ماه قبل از درخواست, ممکن است و نه بیشتر. شما باید تمامی معاینات پزشکی تجویز شده در پاس مادر-کودک خود را انجام داده باشید. شرکت بیمه شما باید تاییدی های پزشکی‏ مربوطه شما را قبل از 15 ماهگی کودکتان دریافت کند. در غیر اینصورت کمک‏ هزینه مراقبت از کودک شما کاهش داده خواهد شد.

چرا واکسیناسیون مهم است؟

واکسیناسیون مهم‏ترین اقدام برای حفاظت در مقابل بیماری‏های خطرناک است. ضمناً واکسیناسیون از سرایت بیشتر بیماری جلوگیری می‏کند. تقویم واکسن (Impfkalender) برای نوزادان و کودکان شامل مهم‏ترین واکسن‏های توصیه شده پزشکی است که به صورت رایگان ارائه می‏شوند. البته واکسن‏های توصیه شده مهم دیگری برای کودکان و بزرگسالان وجود دارد که رایگان نیستند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با پزشک تماس بگیرید. همه واکسیناسیون‏ها در تقویم واکسن شما ثبت میشوند. تقویم واکسن (Impfpass) را از پزشک خود دریافت ‏کنید.

آیا می‏توانم در صورت نیاز از خدمات روانشناسی بهره‏مند شوم؟

افرادی که مشاوره و درمان روانشناسی نیاز دارند می‏توانند برای تعیین وقت با آدرس های زیر تماس بگیرند:

مشاوره و خدمات روانشناسی رایگان برای دختران و زنان به زبان آلمانی و انگلیسی:

Peregrina
Wilhelm-Weber-Weg1/2/1+2
1110 Wien
تلفن: 0043 1 408 33 52 یا 0043 1 408 61 19
ایمیل: information@peregrina.at
www.peregrina.atخدمات مشاوره روانشناسی برای افرادی که به دلیل شکنجه و تجربه جنگ ضربه و آسیب جسمی و روحی دیده‏اند:
 

Hemayat
Sechsschimmelgasse 21
1090 Wien
تلفن: 0043 1 216 43 06
ایمیل: anmeldung@hemayat.org
www.hemayat.org/


خدمات اضطراری روانشناسی برای افراد دچار بحران‏ روانی:

PSYCHOSOZIALE DIENSTE IN WIEN [مرکزمشاوره روانشناسی در وین (PSD)]
Gumpendorfer Straße 157
1060 Wien
تلفن: 0043 1 313 30
ایمیل: psipost@psd-wien.at
ایمیل: sndpost@psd-wien.at
www.psd-wien.at

مشاوره روانپزشکی و خدمات مرتبط در مراکز مراقبت های اولیه:

ESRA Psychosoziales Zentrum

Tempelgasse 5, 1020 Wien

تلفن: 004312149014

فکس:  Fax: +43 1 214 90 14 - 30

ایمل: office@esra.at  
www.esra.at  

پیشنهادات کلینک روانشناسی و سلامت روان:

Psychologische Universitätsambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien
Welthandelsplatz 3, Erdgeschoß, 1020 Wien

تلفن: 01/7984098/370
ایمل:  psyambulanz@sfu.ac.at

https://ambulanz.sfu.ac.at/de/psychologie-universitaetsambulanz/

 

پیشنهادات روان درمانی:

Universitätsambulanz der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien
Salztorgasse 5, 1010 Wien

تلفن: 01/7989400

ایمل:  ambulanz@sfu.ac.at

https://ambulanz.sfu.ac.at/de/erwachsene/

 

کارگاههای مشاوره و روانشناختی درمانی- روانشناختی / روان درمانی برای افراد دارای تجربه پناهندگی در مراقبت های اولیه:

پروژه "NEDA" از موسسه بهداشت زنان و مردان

 

برای قرار ملاقاتها از طریق تلفن با ما تماس بگیرید:

    - FEM ، مرکز بهداشت زنان در بیمارستان شمال ( FEM, Frauengesundheitszentrum im Krankenhaus Nord )

عربی، فارسی/فارسی دری، آلمانی، انگلیسی
تلفن:  n: 01/27700 – 5600 (دختران/زنان)

 

- مرکز بهداشت زنان FEM Süd Frauengesundheitszentrum در Kaiser Franz Josef-Spital Sozialmedizinisches Zentrum Süd

عربی، فارسی/فارسی دری، آلمانی، انگلیسی

تلفن:  Telefon: 01/60 191 – 5201

 

 

- Men مرکز بهداشتی مردان در Kaiser Franz Josef-Spital Sozialmedizinisches Zentrum Süd

عربی، فارسی/فارسی دری، آلمانی، انگلیسی

تلفن:  Telefon: 01/60 191 – 5454 (پسران/مردان)

 

 

 

 

 

از کدام سازمان دیگری می‏توانم خدمات دریافت کنم؟

موسسات زیر نیز مشاوره و خدمات ارائه می‏کنند:

Gesundheitszentrum für Mädchen, Frauen und Eltern [مرکز مراقبت سلامت برای دختران، زنان، و والدین]
مرکز سلامت The FEM Südخدمات مشاوره را درباره موضوعاتی از قبیل زندگی مشترک، تغذیه، بارداری، و تمایل به داشتن فرزند ارائه می‏کند:

FEM Süd—Kaiser Franz Josef—Spital
Kundratstraße 3
1100 Wien
تلفن: 0043 1 601 91 52 01
http://www.fem.at/FEM_Sued/femsued.htm


[مرکز سلامت مردان و پسران]Gesundheitszentrum für Burschen und Männer  
مرکز سلامت MEN؛ خدمات مشاوره روانشناسی مخصوص مردان و پسران و نیز جلسات مشاوره رژیم غذایی سالم، زندگی مشترک، و جلسات آموزشی مختلف درباره مسائل بهداشتی ارائه می‏کند.

MEN—Gesundheitszentrum
Kundratstraße 3
1100 Wien
تلفن: 00431601915454
www.men-center.at

 

DIAKONIE Flüchtlingsdienst

گروه مورد نظر: افراد نیازمند در مراقبت های اولیه وین ( Wiener Grundversorgung ) که به کمک و حمایت نیاز دارند.

Hasengasse 60/3, 1100 Wien

تلفن:  01/3430121

ایمل: soz-medberatung@diakonie.at 

https://fluechtlingsdienst.diakonie.at/einrichtung/med-beratung 

 

 

در مواقع اورژانس چه کار می‏توانم بکنم؟

در مواقع اضطراری پزشکی، حریق، یا خطرات بالقوه دیگر، می‏توانید برای دریافت کمک فوری با موسسات زیر تماس بگیرید.
 

سازمان آتش‏نشانی122
پلیس133
فوریت های پزشکی144
خدمات راه دور پزشکی141
خدمات داروخانه1455
خط اضطراری زنان مقیم وین

0171719 

مرکز حمایت کودک

20 18 526 01

تماس تلفنی با سازمان امور مذهبی

142

مرکز کنترل سموم

014064343 

تماس اضطراری در اروپا112

چگونه میتوانم اطلاعاتی در مورد ویروس کرونا پیدا کنم؟

اطلاعات دقیق تر در مورد ویروس کرونا به زبانهای مختلف را میتوانید با مراجعه به وبسایت شهرداری وین پیدا کنید .

 

 

      https://coronavirus.wien.gv.at/site/

لینک ‏های مرتبط

درمانگاه‏های سرپایی (امبولانس ها)
www.wienkav.at/kav/ambulanzliste.asp

مراکز درمانی                         
www.gesundheitskasse.at

روزشمارهای واکسیناسیون                                   
www.gesundheit.gv.at/

پزشکان (زبان مادری)                
www.praxisplan.at

بیمارستان‏ها                                             
www.wienkav.at/kav/spital.asp

دندانپزشک‏ها، پزشکان، داروخانه‏ ها، دامپزشک‏ها (پزشک حیوانات)
www.wien.gv.at/gesundheit-soziales/arzt


  ویدیوها در ارتباط به موضوعات " سلامتی و بیماری در اتریش"

به زبان دری: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAun2a-bDmeRgfRxUQNOkJSypF51La0wa

به زبان عربی: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAun2a-bDmeSQFrcu2uWdWnpDXtdRyAkt

به زبان سومالیایی: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAun2a-bDmeRp1WuLaF0K1hnBpMyu-mRL