کورس ادغام بازار کار

Startklar برای بازار کار

ورکشاپ Startklar کورس در جهت ادغام بازار کار است. در قالب این کورس اشتراک کنندگان اطلاعات مختلفی را درباره موضوعاتی مانند : قانون کار, تنوع جنسیتی, جامعه و سلامت دریافت خواهند کرد. بر علاوه کورس شامل دوره آموزشی درخواست کار نیز میباشد. 

دوره این کارگاه آموزشی 8 هفته است و هفته ای یکبار به روزهای سه شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر برگزار میشود. 

گروه بسته, ثبت نام ممکن نیست. 

حق کپی رایت تصویر: FSW/Katja Horninger

 

برگزارکننده
AAFM - Agentur für Arbeitsintegration von Flüchtlingen und MigrantInnen

مکان زمان
18.06.2019 18:00 - 20:00 ساعت
CORE Zentrum
Pfeiffergasse 4, Stiege D, 2. Stock
1150 Wien

تاریخ های بعدی