کافه آلمانی

به دنبال موقعیت برای صحبت  و تمرین زبان آلمانی هستید؟
میخواهید با اهالی وین آشنا شده و با آنها صحبت کنید؟

پس به کافه آلمانی ما بیایید!

کافه آلمانی هر هفته روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر برگزار میشود.
در کافه آلمانی داوطلبان شهر وین منتظر شما هستند؛ آنها مشتاق آشنایی با شما هستند.

حق کپی رایت تصویر.FSW/Katja Horninger

برگزارکننده
Projekt CORE

مکان زمان
18.06.2019 16:30 - 18:30 ساعت
CORE Zentrum
Pfeiffergasse 4, Stiege D, 2. Stock
1150 Wien