کارگاه آموزشی قانون پناهندگی II : بعد از جواب مثبت (به زبانهای آلمانی و پشتو)

بعد از جواب "مثبت" پناهندگی دارای کدام حقوق و تعهدات هستیم؟ کدام موارد، جواب مثبت پناهندگی یا حق حمایت تابع را با تهدید مواجه میکنند و روال پروسه بعد ازآن چگونه است؟ کدام اعضای خانواده میتوانند بعد از جواب مثبت پناهندگی من به اتریش بیایند؟ آیا بعد از جواب "مثبت" پناهندگی اجازه کار (بدون محدودیت) وجود دارد- در صورتیکه موفق به یافتن کار نشوم، آیا حق درخواست حداقل درآمد Mindestsicherung را دارم؟ برای درخواست تابعیت اتریش باید دارای کدام شرایط باشم؟

این کارگاه آموزشی برای افراد دارای حق پناهندگی Asylberechtigte ، حق حمایت تابع  subsidiär Schutzberechtigte ،  همچنان افراد دارای حق اقامت  Aufenthaltsberechtigung یا حق اقامت مضاعف  Aufenthaltsberechtigung plus در نظر گرفته شده است و به سئوالهای فوق و دیگر سئوالات پاسخ داده خواهد شد. تمرکز فوق موضوعاتی که اشتراک کنندگان به آن علاقه دارند، خواهد بود.

ثبت نام: نیاز نیست.

مدت برنامه: 3 ساعت

مراقبت از کودکان: هر شنبه

حق کپی رایت تصویر: Ismail Gökmen/MA17

 

زبان
پشتو

برگزارکننده

مکان زمان
12.01.2019 14:00 - 17:00 ساعت
CORE Zentrum
Pfeiffergasse 4, Stiege D, 2. Stock
1150 Wien