Skip navigation

تصمیم

 

چگونه از تصمیم Bundesamt für Fremdwesen und Asyl ]اداره فدرال پناهندگی و اتباع خارجی[ مطلع شوم؟

پس از انجام مصاحبه Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [اداره فدرال پناهندگی و اتباع خارجی] (BFA) اظهارات شما را بازنگری خواهد کرد. اگر اداره BFA پس از انجام مصاحبه هنوز از شما سؤالاتی داشته باشد ممکن است از شما خواسته شود در یک مصاحبه دیگر حضور پیدا کنید. این امکان وجود دارد که از کشور مبدا شما درباره درستی اظهارات شما پرسیده شود. نام شما در اختیار پلیس یا مقامات کشور مبدأ قرار داده نخواهد شد. اگر نمی‏خواهید این بررسی انجام شود باید به اداره BFA اعلام کنید. شما باید دلیل قانع کننده‏ای برای اینکار ارائه کنید. پس از آن، اداره BFA در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم‏گیری خواهد کرد. اداره BFA نتیجه تصمیم‏گیری خود را از طریق نامه به شما ابلاغ خواهد کرد.

تصمیم مثبت به چه معنی است؟

اگر به شما حق پناهندگی اعطا میشود بدین معنی است که شما اجازه دارید در اتریش بمانید. شما برای سه سال اجازه اقامت خواهید داشت. اگر پس از سه سال هنوز جان شما در کشورتان در خطر است، مجوز اقامت دائمی به شما اعطاء خواهد شد.

با اعطاء حق پناهندگی, شما اجازه کار در اتریش را دارید. افراد زیر 18 سال می‏توانند خانواده خود را به اتریش بیاورند. شما می‏توانید درخواست پاسپورت پناهندگی کنید که با در اختیار داشتن آن اجازه سفر دارید . این پاسپورت "پاسپورت کنوانسیون-Konventionspass" نامیده می‏شود.

اگر در طی روال رسیدگی به درخواست خانواده, شرایط حمایت بین‏المللی برای یکی از اعضای خانواده مهیا باشد، در آنصورت دیگر اعضای خانواده در روال رسیدگی به درخواست خانواده نیز واجد شرایط حمایت بین‏المللی خواهند بود.

" حمایت تابع - Subsidiärer Schutz " به چه معنا است؟

 "حمایت تابع (ویزای اقامت)-Subsidiärer Schutz " حمایتی است که به افرادی که در کشور مبدأ‏شان امنیت ندارند اعطاء می‏شود. اگر به شما حمایت تابع اعطاء شود از این حق برخوردار خواهید شد که یک سال در اتریش اقامت کنید. در این حالت به شما کارت خاکستری داده خواهد شد – "کارت مجور اقامت حمایت تابع-Aufenthaltsberechtigungskarte für Subisidiär Schutzberechtigte ". حق اقامت این افراد ممکن است تمدید شود. برای این منظور شما باید درخواست برای تمدید اقامتتان ارائه دهید. این درخواست باید قبل از انقضاء مجوز اقامت شما ارائه شود. تحت این شرایط ممکن است مجوز اقامت شما برای دو سال دیگر تمدید شود. اکنون شما مجاز هستید در اتریش کار کنید. افراد زیر 18 سال که اقامت آنها تا سه سال تمدید شده است اجازه خواهند داشت والدین خود را به اتریش دعوت کنند. شما می‏توانید درخواست پاسپورت کنید و با آن به سفر بروید. این پاسپورت را "پاسپورت اتباع بیگانه-Fremdenpass" می‏نامند.

من تصمیم مثبت دریافت کرده ام– حالا چه اتفاقی می‏افتد؟

اگر شما مشمول "حمایت پناهندگی- Asylberechtigt" یا "حمایت تابع-Subsidiär schutzberechtigt "شوید، در آنصورت "موسسه اینترفیس وین-Interface Wien "  شما را بصورت موقت ( حداکثر دوسال ) تحت حمایت برنامه ادغام  قرار خواهد داد. این موسسه از طریق اقدامات خود-یاری به پناهجویان- کمک خواهد کرد تا زندگی جدید خود را در اتریش بشکل مستقل اداره نمایید. حمایت آغازین بلافاصله پس از ابلاغ خدمات ضروری در اختیار شما گذاشته می‏شود. افراد مشمول "حمایت پناهندگی-asylberechigten" یا "حمایت تابع- subsidiär Schutzberechtigten "(که دیگر "خدمات ضروری-Grundversorgung "دریافت نمی‏کنند) و نیز موسسات، مشمول حمایت آغازین هستند. این خدمات حمایتی به عنوان مرجع تماس اولیه برای این شهروندان در خصوص سؤالات و مسائل موجود در جهت ادغام  در جامعه در نظر گرفته می‏شود.

لطفاً پس از دریافت رأی مثبت به نکات مهم زیر توجه داشته باشید:

 • با دریافت رأی مثبت شما می‏توانید بلافاصله به بازار کار-AMS دسترسی داشته باشید.
 • از زمان ابلاغ حکم پناهندگی شما فقط  تا چهار ماه "خدمات ضروری-Grundversorgung" دریافت خواهید کرد.
 • شما باید به عنوان فرد جویای کار خود را نزد اداره Arbeitsmarktservice [مرکز دولتی خدمات کاریابی اتریش] (AMS Wien) ثبت‏نام کنید. برای انجام اینکار، برگه مشخصات و آدرس -Meldezettel ، حکم صادره درخصوص پناهندگی، و کارت سفید یا کارت خاکستری خود را به AMS Wien بیاورید. از AMS یا همان اداره کار درخواست کنید نامه اولیه که تایید کننده شما به عنوان فرد جویای کار است را ارائه کند.
 • پس از آن می‏توانید در Wiener Sozialzentrum [مرکز خدمات اجتماعی وین] مسئول ناحیه مسکونی مربوطه خود جهت دریافت خدمات "مایحتاج مورد نیاز اولیه -Bedarfsorientierte Mindestsicherung "  اقدام کنید. باید مدارک زیر را ارائه کنید:
  • فرم درخواست
  • مدرک شناسایی/ کارت شناسایی عکس‏دار
  • حکم پناهندگی و سایر مدارک شخصی (شناسنامه، سند ازدواج، یا در صورت وجود، حکم طلاق یا مدارک مشابه)
  • مدارک درآمد اخیر/ نامه‏های AMS که اخیراً دریافت و ارسال کرده‏اید
  • رسید‏های اجاره خانه
  • مدرک نشان‏دهنده مزایای درخواستی (به عنوان مثال، مزایای درخواستی از AMS)
  • اسناد دارایی‏ها
 • اگر شما با خانواده‏تان در اتریش هستید می‏توانید برای کمک‏هزینه خانواده و کمک مالی مراقبت فرزند درخواست ارائه دهید. اطلاعات بیشتر در:
  کمک هزینه خانواده
  کمک ‏مالی مراقبت فرزند

برای کسب اطلاعات مهم بیشتربه اینجا مراجعه کنید:
درباره "زندگی کردن"
درباره "امور اجتماعی"
درباره "آموزش مدرسه"
درباره "کار"