اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

ادغام موفق- سیاست ادغام وین در مقایسه بین المللی

مهاجرت مردم به سوی شهرها رو به افزایش است. بنابراین، برای بسیاری از افراد با سابقه مهاجرت و پناهندگی، شهرها نه تنها مکان ورود، بلکه مکان ادغام و پیشرفت اجتماعی هستند.در سال 2015 تقریبا دو سوم افراد مهاجر در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در شهرها زندگی میکردند. سئوال در اینجاست که ادغام این افراد کجا و چگونه اتفاق می افتد؟ پاسخ این سئوالات توسط مطالعات اخیر OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) که در قالب پروژه CORE و به همکاری OECD و دانشگاه اقتصاد وین برای اولین بار در وین برگزار میشود، ارائه شده است.

تحلیل شهرهای اروپایی

دو کارشناس  OECD  به نامهای  Claire Charbit و Anna Piccinni  در قالب پروژه تحقیقاتی دو ساله خود " همکاری برای ادغام محلی مهاجران و پناهندگان" به تجزیه و تحلیل اقدامات و سیاست ادغام 72 شهر با تمرکز به شهرهای  آمستردام، آلتنا، آتن، بارسلونا، برلین، گلاسکو، گوتبورگ، پاریس، رم و وین پرداختند. در قالب مطالعات، تمرکز بر تجزیه و تحلیل چگونگی سیاست ادغام در شهرها بوده است. آموختن از تجارب گذشته ، همچنان چگونگی تطبیق سیاست ادغام با توجه به شرایط محلی نیز شامل این مطالعات بودند. با وجود اینکه سیاست های ادغام و مهاجرت اکثرا در سطح ملی تصمیم گیری میشوند، اما ادغام باید از روز ورود و در جایی که مردم هستند اتفاق بیفتد. در محل کار ، در همسایگی، در مکتب، در سوپر مارکت و مکان های عمومی. Claire Charbit همچنان ارائه میکند که" به این دلیل شهرها نقش مهمی در ادغام مهاجرین و پناهندگان دارند و همتای مهمی در گفتگوی های ملی دولت به حساب می آیند. "

اقدامات خلاقانه باید کمبود ها را جبران کنند.

برای ادغام بهتر، برخی از شهرهای تحت مطالعه در سالهای اخیر اقدامات ادغام خود را توسعه و تطبیق داده اند. با این وجود هماهنگی پیشنهادات و منابع در دسترس از جمله چالش ها به حساب می آید. به عنوان مثال شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای متوسط و کوچک با مشکل کمبود جدی مراکز پذیرش اولیه مواجه هستند. بسیاری از شهرهای دیگر نیز با مشکلات ساختاری در موضوع خدمات عمومی و مسکن مهاجرین روبرو هستند. در این میان برخی از شهرها دست به اقدامات خلاقانه از قبیل همکاری نزدیک با سازمانهای جامعه مدنی زدند تا از این جهت بتوانند اقدامات ادغام اضافی را در اسرع وقت ارائه کنند. Judith Kohlenberger  که مسئول انجام مطالعات در زمینه مهاجرت در انستیتوت سیاست های اجتماعی دانشگاه اقتصاد وین است ابراز کرد : "به دلیل وجود بازار کار پویا، شبکه های اجتماعی و در دسترس بودن امکانات آموزشی ، مناطق شهری برای مهاجرین از محبوبیت برخوردار هستند. در این میان مقابله با تبعیض قومیتی و اجتماعی در مناطق مسکونی، همچنان در مکاتب و مراکز تحصیلی از جمله چالش های پیش روی شهرها هستند."

نتیجه خوب وین

نتیجه برای شهر وین خوب ارزیابی شده است: در مطالعات، برنامه Start Wien به عنوان بهترین مثال نام برده شده است. نتیجه مثبت دیگر این است که در وین تفکیک کم رنگتر به نظر میرسد، چرا که بعد از مدت زمان معین مهاجران حق دسترسی به بازار مسکن اجتماعی را دارا هستند که این مسئله باعث ترویج روابط بین افراد اهل وین و مهاجران میگردد. در اینجا میتوان اشاره ای به مطالعات، فوق پروژه Wiener Charta نمود، موضوع این پروژه در رابطه باهمزیستی بهتر در شهرها است. پروژه  wohnpartner  که همسایگی را در مناطق مسکونی دولتی ترویج میکند نیز در اینجا قابل ذکر است. ایجاد یک بخش جداگانه برای ادغام و تنوع در شهرداری  17 ( Magistratsabteilung 17 ) که اشاره به گسترش ادغام و تنوع در وین دارد ؛ نیز بسیار مثبت ارزیابی شده است.  OECD چالش پیش روی وین را دسترسی دشوار مهاجران به بازار کار میداند. در بخش تحصیل  OECD وین را به فراهم آوری فرصت های تحصیلی بیشتر برای کارآموزان و شاگردان مکتب که سابقه مهاجرت دارند ، همچنان فراهم آوری امکانات بیشتر برای این گروه سنی تشویق میکند. اقدام موفقانه پروژه  CORE  که از طریق برنامه فعالیت های خلاقانه شهری  کمیسیون اتحادیه اروپا حمایت میشود نیز در جهت ادغام شهری ، از طریق  OECD  بصورت مثبت ارزیابی شده است. 

Jürgen Czernohorszky شورای ادغام بیان کرد که :" من از نتیجه این مطالعات ابراز خرسندی میکنم، اول به این دلیل که وین بصورت خوب ارزیابی شده است و دیگر اینکه این مطالعات این زمینه را فراهم میکند تا شهرها از یکدیگر یاد بگیرند. این مطالعات نقش مهمی را در نمایش مثال های خوب ادغام بازی میکند، همچنان چالشهای موجود را برای سیاست مداران  به خوبی بیان میکند. مسئله حائز اهمیت برای من، یافتن راه حل و "اقدامات عملی"  برای چالشهای موجود با در نظر گرفتن حقایق و تجارب است."

ارزیابی ارزش افزوده و ارتباطات
در صورتیکه سیاست ادغام، هدف ایجاد شهرهای فراگیر و پایدار برای همه را دنبال کند ، در اینصورت تمامی افراد میتوانند از ادغام بهره مند شوند. بدین ترتیب جوامع مهاجر میتوانند تاثیر مثبت بالای قسمتی از شهر که محروم بوده است داشته باشند. با یکجا ساختن خانواده های بومی و خانواده های مهاجران در مناطقی که تقاضا برای ایجاد اقتصاد محلی وجود دارد،در اطراف مکاتب و مراکز صحی،  میتوان یک پیشنهاد فرهنگی تشکیل یافته را توسعه داد.اما این ارزش افزوده در حال حاضر فقط توسط تعداد اندکی از شهرها در جهت توسعه استراتیژی آنها مورد توجه قرار میگیرد. در کنار آن شهرهایی نیز وجود دارند که از مزایای تنوع نه تنها در جهت توسعه اقتصادی بلکه در جهت تغییرات جمعیت شناسی نیز استفاده میکنند.

Anna Piccinni افزود،" شهرها باید در جهت ارزیابی فعالیت ادغام خود سرمایه گذاری کنند تا از این جهت موفقیت فعلی خود را کنترول کنند، خود را توسعه داده و به طراحی برنامه های جدید بپردازند." این مطالعات همچنان اعلام کرد که یک پایگاه داده ای ایجاد خواهد شد که ارزش افزوده ادغام موفق را در مقابل هزینه های برنامه های ناکام ادغام غالب خواهد کرد. در اخیر ارزیابی میزان موفقیت ادغام، میتواند در جهت تقویت نگرش مثبت به مهاجران حائز اهمیت باشد. به طور کلی چالش های پیش روی شهرها در 12 مورد شناسایی شد. این موارد در بر گیرنده هماهنگی بهتر سطوح مختلف سیاسی در رابطه با توجه به مدت و شرایط اقامت در استراتیژی ادغام تا همکاری نزدیک عوامل غیر دولتی و ارزیابی دقیق نتایج ادغام ،میباشد.

اقدامات در تمام سطوح سیاسی

واقعیت این است که: مهاجرت فقط به این معنی نیست که چند نفر به یک کشور مهاجرت می کنند، بلکه بیشتر در مورد ادغام این افراد در جامعه است. ادغام موفقیت آمیز نیاز به اقدام در تمام سطوح سیاسی دارد. در صورتیکه پروسه ادغام بصورت موفق اجرا شود، افرادی که تازه وارد جامعه شده اند میتوانند سهم مهمی در تمامی سطوح از جمله اقتصاد داشته باشند.