اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

پیاده روی شهر وین: گذر زمان از طریق تاریخ اتریش

در قالب پروژه CORE  شهرداری 17- MA 17 به طور منظم برنامه پیاده روی در وین برای افراد مهاجر برگزار میکند. پیاده روی در مکان های تاریخی و یادبود که شاهد وقایع تاریخی اتریش هستند صورت میگیرد. مکان هایی که ملاقات میشوند به عنوان مرجع تغییرات و توسعه دموکراسی و جامعه دیده میشوند.

نکات موضوعی این تورها بیان ارتباط عصر حاضر با دوره تاریخ جمهوری اتریش و زمان سوسیالیسم  میباشد. همچنان این تورها، نتایج و اثرات تبعیض و محرومیت و اینکه چگونه پذیرش فعلی در جامعه پدید آمده است را نشان میدهند. شرکت کننده گان این پیاده روی درباره زندگی مردمی که در عصر سوسیالیسم مورد آزار و اذیت ، آوارگی ، قتل و یا فشار قرار گرفته اند، مطلع میشوند.

پیاده روی دو ساعته به زبانهای فارسی/دری ، پشتو، عربی و آلمانی برگزار میشود. طراحی این برنامه تعاملی (اشتراک متقابل بین شرکت کننده گان و برگزار کننده گان برنامه) بوده، اشاره به ارتباط گذشته و زمان حاضر دارد و اشتراک کننده گان را بیشتر به همزیستی، آگاهی از دموکراسی و شجاعت اخلاقی متمرکز میسازند.

تورها در روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:00 تا 12:00 برگزار میشوند ، علاوه بر این، قرار ملاقات های فردی را می توان با حداقل پنج شرکت کننده تنظیم کرد. در صورت شرایط بد آب و هوا لغو  و یا تاخیرقرار ملاقات ممکن است.

محل ملاقات:
تور 1: Am Vorplatz des Parlaments
تور 2: Am Morzinplatz

ثبت نام :
ثبت نام الزامی و از طریق  ramesh.badami@wien.gv.at  (حداقل یک هفته قبل از ترمین مورد نظر)