اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

وین پناهندگان را در راستای بازار کار حمایت میکند.

در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی Jürgen Czernohorszky رئیس شورای ادغام شهر و Peter Hacker رئیس شورای اجتماعی شهر ، به بیان اقداماتی که پناهندگان را در راستای آمادگی برای ورود به بازار کار اتریش حمایت میکنند ، پرداختند. این پروژه از طریق ارائه مثال های عملی ، به راه حل هایی که در سطح وسیع تر مورد نیاز هستند، اشاره کرد.

آقای Jürgen Czernohorszky رئیس شورای ادغام (همزیستی) شهر بیان کرد که "پروژه CORE زیر بنای مهمی برای طرح -ادغام و همزیستی وین، ادغام از روز اول- میباشد. برای ما این مسئله مهم است که پناهندگان هر چه زودتر سر پاهای خود بایستند و مستقلانه کنترول زندگی خود را بدست بگیرند. ما با همکاری پروژه CORE در کنار امکاناتی مانند کورسهای زبان آلمانی و تحصیلات ابتدایی، بر توانایی ها و تجارب پناهندگان تمرکز میکنیم تا از این طریق آنها را در مسیر بازار کار حمایت کنیم.

آقای Peter Hacker رئیس شورای اجتماعی شهر ابراز داشت: " پروژه CORE موفقیت های چشم گیری در زمینه های مختلف مانند تایید اسناد تحصیلی پزشکان و یا تکمیل دوره آموزشی پرستاری داشته است. ما باید توانایی های موجود پناهندگان را ارتقا دهیم و آنها را برای ورود به بازار کار حمایت کنیم. این موضوع نه تنها به نفع این افراد ، که به نفع تمام شهر میباشد. "

در ادامه آقای  Hacker ابراز داشت : " توضیح این موفقیت ها در دولت فدرالی فیروزه ای -آبی türkis-blauen Bundesregierung  جایی ندارند. در عوض آنها به کم کردن کورس های زبان آلمانی، لغو دوره های آموزشی در مشاغل محتاج به نیروی کار Mangelberufen  و نادیده گرفتن فعالیتهای خیریه اجتماعی میپردازند. این درک ما از سیاست ادغام و همزیستی نیست و ما همچنان به مخالفت با آنها ادامه خواهیم داد."

آقای  Czernohorszky با انتقاد بیان کرد:" ادغام و همزیستی در قدم اول نیاز به اقدامات مشخص دارد تا فرصت ها و امکانات ارائه کند، یک مسیر عملی که در وین اجرا میشود. دولت فدرالی نه تنها در زمینه ادغام و همزیستی فعالیتی انجام نمی دهد ، بلکه تلاش به  خنثی کردن این راه و جلوگیری از ادغام دارد تا از این طریق بتواند چرخه سیاست های اخلاقی را تغییر دهد. این یک هرج و مرج باور نکردنی است که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. "

جهت آماده سازی سریعتر پناهندگان برای ورود به بازار کار اتریش ،اقداماتی در قالب پروژه CORE در جهت ادغام بازار کار برای گروه های مختلف شغلی انجام میشود:

حمایت از پزشکان جهت تایید اسناد تحصیلی

صندوق اجتماعی وین FSW پزشکان پناهنده را در جهت تایید اسناد تحصیلی شان حمایت میکند. جهت به رسمیت شناخته شدن مدرک پزشکی شان ، آنها باید مرحله تایید اسناد ،دانشگاه پزشکی وین را با موفقیت تکمیل کنند. در حال حاضر تقریبا 50 نفر همراهی میشوند. این پزشکان، پناهندگان از کشورهای سوریه، عراق، ایران، لیبی و یا سومالی هستند. تخصص آنها در زمینه های پزشکی عمومی، داخلی، روانپزشکی، قلب و عروق، زنان، پوست،پنومولوژی، پزشکی قانونی (طب عدلی)، جراحی پلاستیک، کودکان، چشم، اورژانس و رادیولوژی میباشد.  از طریق یک آزمون، دانشگاه پزشکی تعیین میکند که آیا سند تحصیلی مورد نظر با سند هم تراز خود در اتریش برابری میکند و یا اینکه پزشکان باید چندین امتحان را سپری کنند. در قالب پروژه CORE از بهار 2018 یک گروه آموزشی مشاوره ای برای آمادگی آزمون تایید دانشگاه پزشکی تشکیل شده است. این گروه از طریق یک پزشک پناهنده که در سال 2017 این آزمون تایید را پشت سر گذاشته است حمایت میشود. همچنان برای امتحان اجباری مضمون Rezeptierkunde گروه آموزشی تشکیل شده است که به یادگیری موضوعات مختلف بخش فارماکولوژی به زبان آلمانی میپردازد، این گروه نیز توسط یک پزشک پناهنده که امتحان را موفقانه پشت سر گذاشته است، همراهی میشود. در کنار گروه های آموزشی که در سال 2019 نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد، پزشکان میتوانند در کورسهای اصطلاحات پزشکی زبان آلمانی با تمرکز بر روابط حرفه ای با بیمار، شرکت کنند. از این طریق زبان آلمانی- اصطلاحات پزشکی -شرکت کننده گان در سطح B-2 تقویت میشود و آنها برای شغل خود آماده میشوند. این کورسها همچنان شرکت کننده گان را برای آمادگی امتحان زبان انجمن پزشکان آماده میکنند.

فرصت های شغلی بهتر از طریق ایجاد ارتباط برای شغل های بخش اقتصاد

MA17 همچنان اقدامات مشخصی را در قالب پروژه CORE جهت فراهم آوری فرصت های شغلی بهتر فراهم میکند. امکانات بصورت مشخص برای افراد دارای سند تحصیلی در بخش اقتصاد یا حسابداری ارائه میشود. از آنجا که برای افرادی دارای این سند تحصیلی فرصت های تحصیلی کمتری در بازار کار اتریش وجود دارد، برای آنها یک برنامه آموزشی دو مرحله ای که متشکل از کورس زبان تخصص در زمینه امور مالی و حسابداری و یک دوره آموزش تخصصی که با سند فراغت بخش مالی و حسابداری ختم میشود، ارائه میشود. این برنامه که در حال حاضر دوازده پناهنده Asylberechtigten و افراد دارای حمایت تابع Subsidiär Schutzberechtigten  در آن شرکت دارند ، از ماه جنوری تا آگوست سال 2019 ادامه دارد.

در مرحله اول ،شرکت کننده گان دوره زبان تخصصی " آلمانی برای امور مالی و حسابداری" را تکمیل کردند. از این طریق آنها دانش گرامر زبان آلمانی را در زمینه شغلی خود تقویت کرده ، با اصطلاحات بخش مالی، حسابداری و مالیات آشنا شده و اصطلاحات و مفاهیم رایج بخش اداری را یاد گرفتند. بر علاوه توانایی های نوشتاری و فهم متن نیز تقویت شدند. همچنان آموزش فردی زبان نیز به شرکت کننده گان ارائه شد. از طریق کورس زبان تخصصی ،پناهنده گان از لحاظ زبانی برای شرکت در مرحله دوم - دوره آموزش تخصصی امور مالی - آماده شدند. از اواخر ماه فبروری شرکت کننده گان  در کورس " دوره آموزش تخصصی امور مالی " و یا " دوره آموزش تخصصی امور مالی و حسابداری " شرکت میکنند. مرحله اول این کورس تا اوایل ماه جون 2019 ادامه دارد. مرحله دوم کورس بین ماههای آپریل و آگوست 2019 برگزار میشود. در این کورس ها تمرکز بیشتر بر بخش عملی میباشد، هدف این کورس آماده سازی افراد برای شروع کار عملی بعد از اتمام دوره آموزشی است. در کنار آموزش تخصصی ، یک آموزش دو روزه درخواست کار نیز ارائه میشود.

از طریق این اقدام خاص ، پناهندگان قادر خواهند بود که به بازار کاری که در آن دارای تخصص هستند وارد شوند. به این ترتیب اقدامی با منفعت دو جانبه انجام میشود که از این طریق کمبود نیروی کار در بخش های معین در اتریش نیز جبران میشود.

دوره آموزش پرستاری - با تضمین شغلی

 WAFF نیز در قالب پروژه CORE اقداماتی را در جهت آماده سازی پناهنده گان برای ورود به بازار کار اتریش انجام میدهد. در حال حاضر برای پناهنده گان Asylberechtigten و افراد دارای حق حمایت تابع Subsidiär Schutzberechtigte  یک مدل آموزشی جدید در بخش پرستاری ارائه میشود: پناهندگانی که به عنوان جویای کار در اداره کار AMS  وین ثبت بوده ، علاقه به کار در زمینه پرستاری دارند و دارای تجارب در زمینه مشابه در بخش صحت و پرستاری در کشور مبدا خود دارند، امکان شرکت در دوره آموزشی پرستاری که شامل دوره زبان تخصصی برای مشاغل پرستاری نیز میشوند را دارند. در آغاز ماه مارچ 16 شرکت کننده که  در آزمون پذیرش این دوره آموزشی قبول شدند، کورس دو هفته ای " زبان آلمانی برای شغل های پرستاری" را آغاز کردند. بعد از قبول شدن در امتحان این کورس زبان آلمانی در سطح B2 شرکت کننده گان به دوره بعدی ، که دوره آموزشی پرستاری است ، راه یافتند. پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره یک ساله ، شرکت کننده گان در یکی از بخش های پرستاری در وین مشغول به کار میشوند. دوره آموزش زبان آلمانی توسط پروژه CORE و دوره آموزش پرستاری توسط waff  و AMS  حمایت مالی میشوند. شرکت کننده گان در طول دوره آموزشی حمایت مالی برای امرار معاش از AMS  اداره کار وین دریافت میکنند.

ورود آسانتر به بخش IT (تکنولوژی معلوماتی) در اتریش

آژانس اقتصاد وین با همکاری Refugees Code و دانشگاه تخنیک وین Technischen Universität Wien و در قالب پروژه CORE  تحت عنوان DEVELOPME یک دوره آموزشی در بخش تکنولوژی معلوماتی IT ارائه کرده است تا از این طریق ورود آسانتری را در این زمینه شغلی برای شرکت کننده گان مهیا کند. نیاز به نیروی کاری در بخش IT  رو به افزایش است، نیروی متخصص کاری در بخش مهندسی نرم افزار/ برنامه نویسی در وین مورد نیاز است. با وجود اینکه بسیاری از پناهندگان دارای این مدارک مورد نیاز هستند، اغلب ورود به بازار کار در این بخش به دلیل- به رسمیت شناخته نشدن سند تحصیلی از کشور مبدا و یا به همراه نداشتن این مدرک به دلیل مهاجرت - با دشواریها روبرو است. به این دلیل برنامه DEVELOPME_  تشکیل و اجرا شده است: برای سه ماه، شرکت کنندگان چندین زبان برنامه نویسی را یاد گرفتند و برای شروع جدید در بخش IT اتریش  آماده شدند. گواهینامه های فراغت این دوره آموزشی  به 13 فارغ التحصیل این دوره درماه فوریه طی یک مراسم در دانشگاه تخنیک وین TU به آنها اهدا شد.