اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

افغانستان چقدر امن است؟

بررسی این سئوال که چگونه اوضاع امنیتی در افغانستان ارزیابی میشود در قالب بررسی روند پناهندگی مهاجرین افغانستان ضروری است. این مسئله در حال حاضر 18.000 پناهجو از افغانستان را که تاکنون روند پناهندگی آنها از لحاظ قانونی به طور کامل بررسی نشده است را تحت تاثیر خود قرار میدهد. با این حال در این زمینه برداشت های مختلفی وجود دارد. در حالی که یک گزارش دادگاه اتریش، به این نتیجه رسید که وضعیت امنیتی در برخی از مناطق افغانستان پایدار و در نتیجه برای بازگشت کننده گان امن است، گزارش جدیدی از کارشناس آلمانی افغانستان، فریدریک استالمن، این ارزیابی را تحلیل میکند.. سئوالات زیادی در این زمینه برای افرادی که به مهاجرین افغانی یاری میرسانند ، بوجود می آید. این موضوع مشخص نیست که وضعیت امنیتی افغانستان چگونه مورد بررسی قرار میگیرد. این وضعیت بیشتر ،گروهی را که در پروسه پناهندگی پناهجویان افغان دخیل هستند، تحت تاثیر خود قرار میدهد.

به این دلیل، پروژه CORE به عنوان بخشی از سری رویداد "CORE & THE City"، به روز دوشنبه 26 نوامبر 2018 به این موضوع پرداخت. متخصص قانون پناهندگی نوربرت کیتنبرگر نشان داد چگونه وضعیت امنیتی و تامین در افغانستان از منظر اداره فدرال برای بیگانگان و پناهندگی و دادگاه های اتریش ارزیابی می شود. کارشناس افغانستان فریدریک استهلمن، گزارشی از وضعیت امنیتی و تامین موجود در افغانستان و همچنین وضعیت بشری بازگشت کننده گان ارائه کرد.آقای استهلمن در سخنرانی خود به وضاحت به این مسئله اشاره کرد که مردم افغانستان از جهات مخلتف از جمله خصومت، حملات، جرم و جنایات، آزار و اذیت و یا نیازهای انسانی مورد تهدید قرار میگیرند. بررسی اخیر در رابطه با موجودیت و تجارب افراد اخراج شده از آلمان این مسئله را مستند میسازد که این افراد با خطرات جدی امنیتی روبرو بوده که این مسئله امکان زندگی پایدار را از آنها میگیرد. علاوه بر این مسائل،   این سئوال  که گزارش های تخصصی کنونی چه تاثیرات قانونی بالای درخواست پناهجویان افغان در اتریش میگذارد،بین متخصصان به بحث گذاشت شد.

به روز بودن و داغ بودن این مسئله باعث افزایش شمار مخاطبان علاقه مند شده و همچنان سئوال های زیادی را به وجود آورده است. در اخیر رسمیات مراسم، به بحث با هر دو سخنرانان پرداخته شد و درباره سئوالات و مشکلات صحبت شد.

در اینجا اسناد مربوط به این رویداد را برای دانلود پیدا خواهید کرد:
Gutachten von Friederike Stahlmann
Norbert Kittenberger: Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan nach Beurteilung in österreichischen Asylverfahren