اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

ارائه مطالعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در رابطه با سیاست ادغام در شهرهای اروپایی

به تاریخ 14 ماه نوامبر سال 2018 در قالب پروژه CORE و تحت عنوان " ادغام موفقیت آمیز- سیاست ادغام وین در مقایسه بین المللی"  متخصصان ملی و بین المللی برای بحث و تبادله نظر در این رابطه به دانشگاه اقتصاد وین WU دعوت شده اند.

شهرها چه اقداماتی در جهت ادغام مهاجرین انجام میدهند؟ پیامدهای اقتصادی و بازار کار مهاجرت چیست؟ ادغام چگونه به بهترین شکل انجام میشود؟ چگونه سیاست ادغام و تنوع وین در یک زمینه بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

این پرسش ها و سئوالات بسیار دیگری در این رویداد که به تاریخ 14 نوامبر در دانشگاه اقتصاد وین برگزار می شود  مورد بحث قرار خواهد گرفت، در این رویداد دو نفر از متخصصان سازمان همگاری و توسعه اقتصادی به نامهای  Claire Charbit رئیس گفتگوهای منطقه و مهاجرت و Anna Piccinni، تحلیلگر سیاسی، برای نخستین بار نتایج اصلی پروژه تحقیقاتی خود  "همکاری برای ادغام  مهاجرین و پناهنده گان"را ارائه میکنند. به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سیاست ها و اقدامات ادغام را در ده شهر اروپایی  مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند.

پس از خوشامدگویی توسط Edeltraud Hanappi-Egger، پیشوای دانشگاه اقتصاد وین WU  و مشاور ادغام شورای شهر Jurghen Czernohorszky و ارائه نتایج مطالعات، Claire Charbit  توسط متخصصان وین Petra Draxl (AMS اداره کار وین)، Judith Kohlenberger (WU دانشگاه اقتصاد وین)، Herbert Langthaler (همکاری پناهندگی در اتریش )، Christian Friesl (فدراسیون صنعتی)، Gernot Mitter (اتاق کار وین وین) و نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا به بحث در مورد نتایج و سوالات مربوط به موضوع سیاست ادغام خواهند پرداخت. .

ارائه کننده : Melisa Erkurt

زمان و مکان:

چهارشنبه 14 ماه نوامبر سال 2018، از ساعت 5:30 تا 8:00 بعد از ظهر

دانشگاه اقتصاد وین WU ، Welthandelsplatz 1, Gebäude TC, Hörsaal # 0.04 (EG rechts), 1020 Wien

ثبت نام تا تاریخ 08.11 توسط projekt-core@fsw.at

 برای جزئیات برنامه اینجا کلیک کنید. .