اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

همکاری در عامل موفقیت - ادغام بازار کار در سوئد

[Translate to Farsi:] Joel Hellstrand beim CORE Future Talk

در قالب پروژه CORE به تاریخ 8 ماه اکتبر سال 2018  در برنامه ای تحت عنوان گفتگوی آینده، مدل ادغام بازار کار سوئد برای مهاجرین و پناهندگان ارائه شد. کارشناس اداره کار سوئد آقای Joel Hellstrand درباره سیاست بازار کار سوئد و عوامل موفقیت مدل ادغام کاری گزارشی را ارائه کرد.

نگاهی بر سوئد

در پاسخ به چگونگی شکل گیری خلاق و موثر ادغام بازار کار برای پناهندگان و مهاجران، نگاهی بر سوئد بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016 کشور سوئد در بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی بالاترین آمار پذیرش مهاجرین را دارا بوده ، در این شرایط ادغام بازار کار برای مهاچرین و پناهندگان از چالش های بزرگ این کشور بوده است.

در برنامه گفتگوی آینده CORE به تاریخ 8 ماه اکتبر Joel Hellstrand ، هماهنگ کننده بخش ادغام اداره کار سوئد ، مدل ادغام بازار کار سوئد را ارائه کرد.آقای Hellstrand همچنان اطلاعاتی درباره چگونگی گسترش آگاهی سوئد در موازات با گسترش پناهندگی و اینگه چگونه کشور سوئد سیستم خود را مطابق نیازهای پناهندگان طراحی کرده است، ارائه داد. در نتیجه سیاست بازار کار این کشور، روند اشتغال به رغم پذیرش تعداد زیادی از پناهندگان ، رشد مثبت و فزاینده داشته است. یکی از عوامل موفقیت مدل سوئد، همکاری آن با مشارکت صنعتی و اجتماعی است.

اقدامات خلاق و متنوع
جهت تسهیل ادغام بازار کار برای مهاجرین و پناهندگان ، کشور سوئد اقدامات متنوع و خلاقانه ای را بکار گرفته است، در این میان اداره کار سوئد نقش مرکزی را در ادغام بازار کار ایفا میکند. از این اقدامات میتوان از جمله به ایجاد سیستم استقرار فردی که به منظور ایجاد اشتغال طرح ریزی شده است ، نام برد.

برنامه استقرار، یک برنامه دو ساله برای پناهندگان با مجوز اقامت است که در آن اقدامات مختلف اجرا می شود. این اقدامات عبارت از گرایش های مدنی، آموزش زبان- بخشی مطابق با مشاغل خاص، برنامه ریزی شغلی، بررسی شایستگی و مستند سازی شایستگی،  همچنین ارائه شخص خود و مربیگری  Coaching میباشد. به عنوان بخشی از برنامه بررسی صلاحیت Kompetenzchecks یک برنامه 3 هفته ای ایجاد میشود که در آن امکان بررسی شایستگی فرد در دوره کارآموزی ( ارزیابی شغلی) امکان پذیر است. بعد از بررسی فرد توسط برنامه صلاحیت در صورتی که نیاز فرد در زمینه ای مشاهده شود ، این نیاز توسط اقدامات آموزش عالی مانند دوره های فناوری اطلاعاتی IT ، آموزش زبان و غیره ، رفع میشود. آقای Hellstrand  همچنان خاطر نشان کرد که " نوآوری برنامه استقرار بر این باور استوار است که گام های فردی لازم نیست به صورت متوالی، بلکه می تواند به صورت موازی اجرا شود " اهمیت این اقدام در بخش آموزش زبان بیشترین ارزش را دارا میباشد.

همکاری با مشارکت اجتماعی و اقتصادی

یکی از معیارهای برنامه استقرار، اصطلاح ابتکار عمل سریع است، در این جریان تلاش بر اینست که با مشورت دقیق شرکای اجتماعی ، شرایط ورود به بازار کار در بخشهای مورد نیاز برای افراد دارای صلاحیت و تجربه کاری،  آسان تر شود. در قالب ابتکار عمل سریع، ادارات کارفرما نقش مهمی را ایفا میکنند. آقای Hellstrand  همچنان بیان کرد که " در جریان ابتکار عمل سریع ما بصورت مشترک با شرکای اجتماعی و اقتصادی خود همکاری نزدیک داریم. لازم بود تا بصورت مشترک اقدامات را توسعه دهیم و بخشی از مسئولیت را تحت عنوان ‚مالکیت‘ به دست شریک اجتماعی خود دهیم."

سوئد همانند گذشته نیازمند نیروی کار است. در میان افرادی که پیشینه پناهندگی دارند و در جستجوی کار هستند، هنوز گروهی وجود دارد که نیازمند آموزش مهارت ها قبل از ورود به بازار کار هستند. در خاتمه آقای Hellstrand  بیان کرد که " ما ابزار کافی را دارا میباشیم ، اما برای موفقیت بیشتر نیازمند همکاری بیشتر بین دولت و بخش اقتصاد هستیم."