اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

اعلان پروژه های فعلی- حالا بصورت انلاین!

در اواسط ماه جنوری یک پروژه در وبسایت  www.refugees.wien/zuschuesse اعلان شد:  هدف این پروژه ارائه کمکهای مالی برای ایجاد امکانات و مواد در زمینه ارتقا صحت در قالب پروژه CORE میباشد. 

علاقمندان تا تاریخ 22 ماه فبروری سال 2019 فرصت دارند تا پروژه خود را ارائه کرده و برای اجرای پروژه خود درخواست کمکهای مالی نمایند.

در قالب پروژه CORE  امکان درخواست کمک مالی برای پروژه هایی که با اهداف این برنامه همخوانی دارند وجود دارد. کمکهای مالی از طریق صندوق توسعه منطقه ای اروپا تحت طرح ابتکار عمل نوآورانه شهری و صندوق رفاه اجتماعی است ..

تمامی اطلاعات در مورد اعلان پروژه فعلی را میتوانید اینجا پیدا کنید.