اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

25.آپریل: گفتگو درباره تصویر پناهندگان در رسانه ها

در رسانه ها چه تصویری از پناهندگان ارائه میشود؟ کدام موضوعات و مفاهیم مورد توجه قرار میگیرند؟ آیا رسانه ها میتوانند واقعیات را بیان کنند یا باعث ایجاد ترس و تعصبات بین مردم میشوند؟ پیامدهای گزارش یک جانبه برای جامعه کدامند و چگونه میتوان با آنها مقابله کرد؟

این سئوالات و سئوالات مشابه آن ، موضوع اصلی نشست رسانه ها و کارشناسان ارتباطات را تشکیل میدهند ، آنها در قالب سری برنامه های " CORE & the City " به بحث درباره موضوع مهاجرت و پناهنده در رسانه های جمعی میپردازند. دلیل این کار، نادیده گرفتن رسانه های اتریش به ارائه گزارشات از موضوعات منفی، اختلافات ، مسائل حساس و کلیشه ای در رابطه با موضوع مهاجرت است.

سخنرانان این نشست :

  • Fritz Hausjell ، کارشناس ارتباطات، دانشگاه وین
  • Nina Horaczek ، خبرنگار، روزنامه شهری Falter
  • Zakarya Ibrahem ، خبرنگار سوریه ای
  • Amar Rajkovic معاون سر دبیر، biber
  • Alexander Warzilek ، سردبیر، شورای مطبوعات اتریش

هماهنگی: Ulla Ebner | Ö1

25.  آپریل 2019 | ساعت 06:00 بعد از ظهر
WUK | Projektraum
9., Währinger Straße 59
ورودی : ساعت 05:30 بعد از ظهر

لطفا جهت اشتراک در این برنامه تا تاریخ  23.4.2019 از طریق projekt-core@fsw.at  ثبت نام کنید.

ما مشتاق دیدار شما و یک میز گرد فعال هستیم!