اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از پروژه COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

امسال نیز در قالب پروژه "CORE - Integration im Zentrum"  جوانان پناهنده با اشتیاق زیاد یک دوره آموزشی را تحت عنوان مشاور همکار Peer-Mentoren  در...

بیشتر

Mitte Mai fand im Rahmen des Projekts CORE ein Themenabend unter dem Titel „Herausforderungen & Chancen im europäischen Asylwesen“ statt. Im Zuge der...

بیشتر
[Translate to Farsi:]

 در حال حاضر گفتگو در رسانه های جمعی در مورد موضوع پناهندگان موضوعی داغ و جنجالی است. این موضوع در میان پناهندگان ، داوطلبان ، افراد شاغل به کار در...

بیشتر

در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی Jürgen Czernohorszky رئیس شورای ادغام شهر و Peter Hacker رئیس شورای اجتماعی شهر ، به بیان اقداماتی که پناهندگان را در...

بیشتر

اداره شهرداری 17 وین (MA 17- بخش ادغام و تنوع) در قالب پروژه CORE بازدید رایگان از محل سوخت زباله در Spittelau را ارائه میکند. علاقه مندان با تجربه...

بیشتر

در قالب جلسه آموزشی "خانه در جهان" که توسط نوجوانان پناهنده و یک کارمند بخش 17 شهر وین ( MA 17- تطابق و تنوع) ارائه میشود ، دانش آموزان برای آشنایی با...

بیشتر