رویدادها

اگر می‏خواهید درباره رویدادهای موجود در وین در ارتباط با ادغام پناهندگان و داوطلبان در جامعه اطلاع پیدا کنید، برنامه رویدادهای ما را مشاهده کنید. در اینجا می‏توانید اطلاعات مربوط به ملاقات‏ها، دوره‏ها، تعلیمات کارآموزی، و کارگاه‏های ایجاد شده توسط شهر وین و سازمان‏های مناطق وین و نیز اطلاعات مربوط به همه رویدادهایی که در مرکز CORE برگزار می‏شوند را مشاهده کنید. با انتخاب فیلتر رویداد  می‏توانید رویدادهای فعلی مورد دلخواه خود را پیدا کنید.

توجه: ملاقات‏های انفرادی مورد موافقت از قبیل مشاوره فردی، هدایت، غیره در این تقویم رویداد وجود ندارند.