Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

فرصت های آموزشی بیشتر برای داوطلبان

Menschen im Gespräch

بخش ادغام و تنوع شهرداری 17 (MA17) شهر وین، با ارائه مدل های رایگان اطلاعاتی مختلف بعد از تابستان داوطلبانی که در زمینه پناهندگی فعالیت میکنند را حمایت میکند.  این مدلهای اطلاعاتی از ماه سپتامبر تا دسامبر سال 2018 ارائه میشود. 

این مدلهای اطلاعاتی و فرصت تبادله اطلاعات برای افرادی است که یا با ابتکار خود در زمینه پناهندگی مشغول به فعالیت هستند یا مشغول کار در یک اداره هستند. اشتراک کننده گان این فرصت را دارند که تجارب شخصی خود را تبادله کنند. 

اطلاعات در مورد موضوعات و ترمین ها در جریان تابستان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.