اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

دیدار آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد از CORE

آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد اخیرا از پروژه CORE دیدار کرد و معلم سوریه ای ویداد را همراهی کرد. او در مرکز CORE  زبان عربی را آموزش میدهد تا کودکان پناهنده در کنار زبان آلمانی ، زبان مادری خود را نیز بیاموزند.

این تنها یک نمونه از مثال های بسیاری است که شهر وین به همراه پروژه CORE پناهندگان را در زمینه ادغام خود و همراهی مثبت در زندگی کنار هم در شهر حمایت میکند.

گزارش آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد به زبان انگلیسی را میتوانید در اینجا بیابید.

و در اینجا گزارش به زبان آلمانی.

 

[Translate to Farsi:]