Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

خیاطی در مرکز کور یا CORE Zentrum

Teilnehmerin im Nähraum

در حال حاضر  پیشنهادات مختلف  در CORE Zentrum یا مرکز کور  در Pfeiffergasse 4 برای علاقه مندان وجود دارد که مایل به خیاطی یا مایل به یادگیری آن هستند. گروه های مختلف خیاطی به زبان آلمانی و / یا عربی از شما دعوت می کنند که با دیگران خیاطی کنید، چیزهای جدید بیاموزید و مهمتر از همه ایده های خود با دیگران شریک سازید. این گروه ها باز هستند و افراد علاقه مند میتوانند در اتاق خیاطی در  CORE Zentrum یا مرکز کور  حضور یابند برای شرکت در پیشنهادات خیاطی.

 

خیاطی در مرکز CORE

اطلاعات بیشتر در مورد  تمام تاریخ ها را میتوانید در  اینجا دریافت کنید.