Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

کمک درسی ریاضی برای دختران

Mädchen an der Tafel

تعطیلات تابستان فرصتی عالی برای آمادگی امتحانات است. به این دلیل در حال حاضر در مرکز CORE  یک گروه کمک درسی ریاضی برای دختران فارسی و دری زبان تا پایان ماه آگوست برگزار میشود. این گروه آموزشی برای دختران و خانم های جوان بین سنین 14 تا 24 سال که زبان مادری آنها دری یا فارسی است و برای امتحان ریاضی تحصیلات ابتدایی یا فراغت از مکتب  Pflichtschulabschluss  آمادگی می گیرند در نظر گرفته شده است.

هر دو گروه آموزشی توسط زهرا که به زبان فارسی/دری صحبت میکند برگزار میشود ، در این گروه آموزشی که هفته ای یکبار برگزار میشود ، بر موضوعات مختلف تمرکز میشود.

گروه آموزشی دوشنبه از ساعت 10:00 تا 12:00 (گروه آموزشی تحصیلات ابتدایی)

گروه آموزشی چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 12:00 (گروه آموزشی فراغت از مکتب Pflichtschulabschluss )

لطفا برای شرکت در گروه آموزشی از طریق ایمیل آدرس projekt-core@fsw.at  ثبت نام کنید- ظرفیت محدود است.

اوقات کورس را در تقویم رویدادها در وبسایت بیابید!