Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

محیط خوب CORE با اسنک و نوشیدنی

جهت توجه به وضعیت خاص میلیونها مهاجر سالانه به تاریخ 20 ماه جون در سراسر جهان اقدامات و فعالیت های مختلف صورت میگیرد.

پروژه  CORE نیز این روز خاص را در نظر گرفته و بدین منظور در مرکز CORE روز ملک شیک را برگزار میکند؛ تمامی اشتراک کننده گان برنامه های مرکز , همچنان کسانی که خواهان آشنایی با فعالیت های مرکز CORE هستند ، میتوانند در این برنامه اشتراک کنند.  بر علاوه نوشیدنی های خنک با میوه های تابستانی ؛ خوراکی های بین المللی و محیطی خوشایند ارائه میشود تا بازدید کنندگان بتوانند به دور از گرمای تابستان در محیطی خوشایند  با یکدیگر به تبادله اطلاعات بپردازند.