Skip navigation

اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

در جستجوی آزادی برای زنان

[Translate to Farsi:] Theaterszene

امسال همراه با روز جهانی مهاجرت، در قالب پروژه CORE در OFF THEATER وین ،تئاتری تحت عنوان "زن بودن، آزاد بودن؟!" که قطعه نمایشی از طرف زنان و برای زنان از طرف موسسه „Theater der Unterdrückten“  بود، برگزار شد. در این قطعه نمایشی تمرکز بر جستجوی آزادی برای زنان بوده است. در این قطعه نمایشی دو جانبه که مخاطبان نیز در آن شرکت کردند، تماشاگران با مریم ( همسر، مادر، فرد در جستجوی کار) در جریان یک روز زندگی او، با او همراه بودند. .  یک روز زندگی مریم همراه با مسئولیت زیاد، توجه به فرزندان، اختلاف با همسر و آرزوی به درستی انجام دادن تمامی این مسئولیت ها سپری میشود. بعد از اتمام قطعه نمایشی ، تماشاگران توانستند در نمایش شرکت کنند، نقشی را به عهده بگیرند و تلاش کنند تا شرایط داستان را تغییر دهند و با همکاری یکدیگر به دنبال راه حلی برای مریم باشند. شاید این راه حل الهام بخش راه زنان باشد.

قطعه نمایشی در قالب پروژه „Jede spielt eine Rolle“ که ادامه پروژه تئاتر مشارکتی "Frauen.Macht.Theater" موسسه Theater der Unterdrückten Wien بوده و به همکاری موسسه Piramidops  برگزار شد. شرکت کننده گان این پروژه شامل زنان پناهنده و غیر پناهنده بودند. در قالب این پروژه به زنانی که در جامعه توجه کمتری به آنها میشود، فرصت داده میشود. بر علاوه برای زنان از مناطق مختلف وین فرصت آشنایی و تبادله فرهنگ ها، آموزش متقابل و نو آوری داده میشود .