اخبار

آیا مایل هستید درباره رویدادهای مربوط به انسجام جامعه در وین به طور مرتب اطلاعات دریافت کنید و آخرین خبرها از مرکز COREبه اطلاع شما رسانده شود؟ کافی است در خبرنامه آلمانی زبان ما عضو شوید:

صفحه `` توضیح درباره حفاظت داده ها `` را میتوانید اینجا پیدا کنید

شما می‏توانید در هر زمان که مایل بودید از عضویت خبرنامه ما خارج شوید.

 

In dem integrativen Hörspiel-Projekt „Die Stadt in Worte fassen“ bewegen sich geflüchtete Menschen im öffentlichen Raum in Wien und Traiskirchen und...

بیشتر

Mit dem "Langen Tag der Flucht" hat das UNHCR Österreich 2012 einen Tag ins Leben gerufen, der Zeit und Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen in...

بیشتر

Migration, Integration und Flucht werden in der öffentlichen Debatte emotionalisiert. Unterschiede werden betont und ein Denken in starren „Wir“ und...

بیشتر

In einer Zeit, in der die Gesellschaft immer bunter wird und sich verschiedene Kulturen, Sprachen und Religionen vermischen, ist Musik vielmehr als...

بیشتر

پروژه CORE با وبسایت www.refugees.wien در جشنواره جایزه CLARINET شرکت میکند. برای اینکه این پروژه در لیست انتخاب شدگان قرار گیرد، به رای هر چه بیشتر...

بیشتر

تعطیلات تابستان فرصتی عالی برای آمادگی امتحانات است. به این دلیل در حال حاضر در مرکز CORE  یک گروه کمک درسی ریاضی برای دختران فارسی و دری زبان تا...

بیشتر